VA

Veronika Abbasová

Absolvovala obor japonská studia na FF UK v Praze. Věnuje se výuce japonského jazyka na Ostravské univerzitě a překladům z japonštiny a angličtiny. Dříve: Talpová.

Japonský young adult román vypráví příběh přátelství dvou středoškoláků, které sblíží smrtelná nemoc. Díky nemocné kamarádce si hlavní protagonista uvědomí cenu života a najde cestu ze samoty. Nad sentimentem přitom převládá černý humor a nadhled.

Osiřelý chlapec spolu se svým kočičím průvodcem plní úkoly v magických labyrintech, do nichž ho zavede tajná chodba dědečkova antikvariátu. Současný japonský spisovatel Sósuke Nacukawa napsal čtivý alegorický příběh o hledání smyslu života i smyslu literatury.

Prvotina mladého autora přivádí čtenáře do vyhlášené turistické oblasti Japonska, kde český student během brigády v hotelu poznává místní prostředí, zaměstnance i sám sebe. Chybějící emoce příběhu dodává hudba; román je vybaven dokonce soundtrackem a celkově působí jako literární videoklip.

Kontroverzní japonský román o asexuální hrdince, která hledá svoji cestu k ženství skrze mateřství a která má okolo sebe mnoho dalších žen, jež bojují s nalezením vlastní identity. Tu po staletí (de)formovala mužská dominance a pojetí ženy jako objektu sexuální touhy. Román Prsa a vajíčka hledá odpověď na to, co to dnes znamená být žena.

Novela současné japonské autorky pojednává o stalkingu, jednom z poměrně častých a velmi neblahých fenoménů naší doby. Současně ale příběh dvou mladých žen ukazuje problémy Japonska posledních let, jako jsou nezaměstnanost, nedostupnost bydlení a další sociální problémy a především z nich pramenící vyšinutost mezilidských vztahů.

Druhý český překlad díla japonského básníka a blogera Naokiho Higašidy zase o trochu víc odhaluje myšlení lidí, které společnost ještě donedávna považovala za mentálně retardované. Setkání s velmi pestrým a intelektuálně zajímavým světem autistů, a to i těch, kteří nejsou příliš schopni verbálně komunikovat, může i nám ostatním pomoci být lepšími lidmi.

Další román japonského autora Šúsaku Endóa, jehož proslavila Scorseseho filmová verze knihy Mlčení, vykresluje na pozadí historického příběhu rozdíl mezi kolektivním Japonskem a individualistickým Západem. Ani staletí vývoje a globalizace na tomto kulturním rozporu příliš nezměnila. Snad proto nás Evropany tato vzdálená země stále tolik fascinuje.

Román o Češce provdané za Japonce reflektuje rozdíly mezi dvěma vzdálenými kulturami a soustřeďuje se především na společenskou roli manželky, kterou není jednoduché pro emancipovanou Evropanku naplnit. Ačkoli téma i fakt, že autorka vycházela z vlastních zkušeností, znějí lákavě, literární zpracování látky poněkud pokulhává.

Speciální číslo časopisu Nový Orient přináší výbor z japonské literatury 20. století. Zastoupeni jsou v něm různí autoři, z nichž největší literární hvězdou je Šičiró Fukazawa, kterého českému čtenáři představuje překladatelka Vlasta Winkelhöferová. Vzhledem k tomu, že autor v závěti zakázal knižní překlady svých děl, jsou časopisecká vydání jedinou možností, jak se s jeho texty seznámit.

Jak vnímá český japanolog kulturní a literární rozdíly mezi Japonskem, Kanadou a Českem, zeměmi, do nichž ho zanesl osud? V úvahách se nevyhýbá ani tématu náboženství, migrace, držení zbraní v USA či kritice multikulturalismu, který dle jeho názoru ničí svébytnost národů.

Dnes již klasický historický román japonského autora Šúsaku Endóa Mlčení opakovaně fascinuje čtenáře i filmové tvůrce. Endó v něm umně spojuje historickou látku příchodu křesťanských misionářů do Japonska s nadčasovým problémem morálního dilematu, jemuž bude člověk vystavován v každé dějinné epoše.

Krádež třiceti hamburgerů s brokovnicí v ruce? Spořádaný život ve vytyčených mantinelech bohaté japonské společnosti způsobuje metafyzický hlad, který může být zahnán jen útokem či agresivním zmocněním se něčeho, co člověku nepatří. Haruki Murakami opět překračuje hranice normálnosti a nutí nás se zamyslet nad zdánlivě absurdním příběhem neukojitelného hladu.

Hrdina lapený v pasti všednosti zažije na výpravě za neobyčejnou ovcí to největší dobrodružství ze všech – setkání se smrtí. Jeden z raných Murakamiho románů pojednává, zcela v duchu japonské estetické tradice, o umění milovat život v jeho pomíjivosti.

Některá tajemství je možná lepší nechat tak, jak jsou, jinak by příběh přišel o část svého kouzla. Poslední díl trilogie známého japonského autora nás opět zavádí do Kočičího města, do světa po přehození výhybky, světa, jehož jednu číslici v letopočtu nahradilo písmeno Q – symbol pro otazník.

V japonské detektivce Oddanosti podezřelého X začínáme na opačném konci příběhu – od začátku víme, kdo vraždu spáchal a jak k ní došlo, i tak nás ale čeká překvapení, milostný příběh a sonda do společenských problémů současného Japonska.