Děti musí umět utíkat. A mít kamarády, protože v partě jsou silnější. Nebudou pak mít strach, až potkají nenasytné obludy, lidi s razítkem místo hlavy nebo prodavače s množstvím rukou. Tak vidí svět Marek Vadas ve své nejnovější knize pro děti a mládež, jež prostřednictvím svižného, přímočarého vyprávění s řadou jinotajů vnáší do literárního diskurzu aktuální téma migrace.

Najlepšie expedície sú vraj tie, ktoré človeku v priestore iného a v nevyhnutnej konfrontácii s iným pomôžu pochopiť vlastnú kultúru aj samého seba. Známe a neznáme, blízke a vzdialené, možné a nemožné – permanentná oscilácia medzi atribútmi, ktoré si „my“ i „oni“ (z ktorejkoľvek strany sme „nami“ alebo „nimi“) napĺňame vlastnými významami.