Alena Machoninová

v letech 2000-2006 studovala rusistiku na FF UK v Praze, v roce 2010 tamtéž absolvovala doktorské studium v oboru komparatistika. Od roku 2006 působí jako lektor českého jazyka a literatury na Moskevské státní univerzitě. Zabývá se především ruskou neoficiální poezií a výtvarným uměním druhé poloviny 20. století. Věnuje se také překladům současné ruské prózy.

Spolupracuje na sekcích

Články