KW

Karol Wlachovský

New York, New Hont, Samota York. Miestne názvy. Prvý je svetoznámy, nechýba na mapách. Pre Európanov sa stal symbolom Nového sveta a v súčasnoti skôr symbolizuje závany amerikanizácie. Ony podnietili vznik ďalších dvoch názvov. Sú fiktívne, chýbajú na mapách. Ale vedeli by sme určiť, odkedy a kde by mali byť zakreslené.