Lajos Grendel: U nás v New Honte
Grendel, Lajos: U nás v New Honte

Lajos Grendel: U nás v New Honte

New York, New Hont, Samota York. Miestne názvy. Prvý je svetoznámy, nechýba na mapách. Pre Európanov sa stal symbolom Nového sveta a v súčasnoti skôr symbolizuje závany amerikanizácie. Ony podnietili vznik ďalších dvoch názvov. Sú fiktívne, chýbajú na mapách. Ale vedeli by sme určiť, odkedy a kde by mali byť zakreslené.

New York, New Hont, Samota York. Miestne názvy. Prvý je svetoznámy, nechýba na mapách. Pre Európanov sa stal symbolom Nového sveta a v súčasnoti skôr symbolizuje závany amerikanizácie. Ony podnietili vznik ďalších dvoch názvov. Sú fiktívne, chýbajú na mapách. Ale vedeli by sme určiť, odkedy a kde by mali byť zakreslené. Samota York sa dostala na papier 25. decembra 1906. Vtedy Kálmán Mikszáth (1847-1910) po prvý raz uverejnil rovnomennú prózu o navrátených slovenských amerikánoch. Slováci z Horniakov sa s dolármi vrátili do Turca a blízo Príboviec si vytvorili nový domov. Dali mu názov Samota York. Podľa Miszáthovho svedectva tam hovorili iba po slovensky a po anglicky a škola a kostol boli pod holým nebom. Bezmála o sto rokov neskôr spod pera Lajosa Grendela (1948, Levice) sa dostal na papier názov New Hont. Nie je zakreslený na nijakej mape, ale zemepisné súradnice presne určujú jeho polohu. Z mestečka New Hont je blízo do známych historických miest na Slovensku. V abecednom poradí: Banská Štiavnica, Čabraď, Dudince, Krupina, Šahy. V New Honte sa hovorí iba po maďarsky a po slovensky a (okrem stratenej idey mesta) nič v ňom nechýba, čo robí mesto mestom: zvyšky hradu, hlavné námestie, na ňom pomník, radnica, modernizovaný Hostinec McLaczný. A čo je podstatné, má svoju minulosť, takže New Hontu nechýbajú ani dejiny. Tie tvoria všade na svete ľudia. Tak aj v New Honte. Jeho dejiny tvorila celá galéria newhotnských rodákov, prišelcov aj votrelcov. Sami Newhonťania však inak vnímajú to, čo sami prežívajú, a inak rozprávajú o tom, čo sami prežili, nehovoriac už o tom, čo sami iba počuli. Zlomky románových osudov Newhonťanov Lajos Grendel usporadúva s prísadami humoru, irónie, paródie, ba zavše aj grotesky či absurdity do celku románovej kompozície. V ňom sa tak ako v názve sídla „nové“ (New) stretáva so „starým“ (Hont). Zmysel individuálneho života a dejiny spoločenstva potom ozrejmujú sínusoidy strát a nálezov, pochabostí a zmysluplností.

Z provinčného New Hontu cesta do sveta, aj do New Yorku, viedla cez Šahy. Po zrušení šahanskej vicinálky sa New Hont ocitol tam, kde líšky dávajú dobrú noc. Príťažlivý zostal iba pre susednú dedinu Pohorné. (Takisto chýba na mapách.) Pre Newhonťanov Pohorniaci a najmä Pohorniačky sú tamojší rázovití „Záhoráci“. Predpona „po“ je súčasťou ich pováh aj životov. Sú svojrázne po/mýlení, po/rábajú to i ono, po/žívajú si tak aj onak (najmä za tmy). A keď sa po/milujú, život sa im nezdá ani taký po/...../ý.

Z poslednej trojice próz (Hromadný hrob pri New Honte, Kráľ Matej v New Honte) Lajos Grendel je najviac doma hádam v knihe U nás doma, v New Honte. Po/čítajte si.

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Karol Wlachovský, Kalligram, 2002, 158 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse