JZ

Jitka Zítková

Pokud od knihy neočekáváte ani příběh, ani velkou zábavu, ani přímočaré poučení, zato jste naladěni spíše na několik zneklidňujících myšlenek, pak pro vás (bez ohledu na věk) bude dobrou volbou útlá a nestandardní komiksová knížka Pajasan básníka a hudebníka Vratislava Brabence a výtvarnice Petry Josefíny Stibitzové.

Dům se zahradou, dům s vyhlídkou na maják, dům s projíždějícími vlaky, dům mezi krásným a temným světem, dům se strašidly – tam všude, nebo alespoň poblíž, žijí děti a dětská fantazie. Tak to vidí a vypráví malým čtenářům v pohádkovém souboru Pět domů spisovatelka a ilustrátorka Marta Veselá Jirousová.

Hledáte knížku pro racionálně zaměřeného mladšího čtenáře, který má rád vědu, techniku, svět objevů a vynálezů? Nebo hledáte knížku pro malého básníka se smyslem pro humor? Pro oba, samostatně i v jedné osobě, je tu Vynálezárium Robina Krále, Jany Hruškové a Zuzany Břečanové.

Pokud jste netušili, že se pod podzemní dráhou může ukrývat ještě další a podivuhodný svět, pak se seznamte s obrázkovou knížkou Jany Šrámkové a Filipa Pošivače, která nahlíží do tohoto prostoru slovem i obrazem. Průvodcem vám bude malý Kuba, toho času bez tuby.

Nepříliš rozsáhlá próza nazvaná jednoduše Škvíry je vyprávění s mnoha významy a zároveň s jediným. Tím je touha dítěte pochopit nepřítomnost matky. Marka Míková ve své knížce využívá postupů, které jsou založeny na slévání fantazie, reality i vzpomínek, na dynamickém ději vyprávěném živým jazykem. Zřetelná hranice mezi realitou a fantazií je však v příběhu pouze zdánlivá.

V nové próze Petry Soukupové se originálním způsobem prolíná modelová situace dítěte v nečekané a nechtěné životní situaci s podobně modelovou rolí zvířecího průvodce coby pomocníka a rádce. Kniha Bertík a čmuchadlo je autorčina prvotina zacílená na dětské čtenáře. Soukupovou k jejímu napsání inspirovalo narození dcery – a přesto, nebo možná právě proto, je hrdinou jejího příběhu chlapec.

Knížka, která zvítězila v literární soutěži nakladatelství Albatros o nejlepší původní českou prózu na téma Dobrodružství dětí v 21. století, nepřekvapuje originalitou. Je ale sympatickým příspěvkem k oživení tradice napínavých i uvěřitelných dětských dobrodružství s detektivní zápletkou v kulisách současnosti.

Kniha tří povídek všestranné autorky – spisovatelky, textařky, režisérky, zpěvačky, herečky – Marky Míkové je plná vnitřních protikladů. Osloví nejen děti, ale možná i čtenáře starší, kteří jsou otevření nečekaným, humorným i vážným pohledům na věci kolem a kteří nezapomněli na to, že existují (nejen dětské) sny.

Nové vydání básnických textů Miloše Kratochvíla je výborem „bláznivých básniček“ ze všech pěti předchozích autorových knižních souborů poezie pro děti, které – ačkoliv Kratochvíl časopisecky verše pro děti publikoval již od 70. let – byly vydány až v relativně nedávné době: Hodina smíchu (2000), Potkal kočkodán kočkonora (2000), Zapište si za uši (2001), Deset malých Bohoušků (2002) a Létající koště (2003).

Nová knížka Daniely Krolupperové neporušuje kontinuitu s dosavadní autorčinou tvorbou. Spojení naučně poznatkové nebo formativní složky s příběhem je jádrem větší části jejích próz a obdobné propojení použila i nyní.

Knižní debut Matthewa Nichollse je českou a zároveň světovou premiérou knihy, v níž autor, působící již řadu let jako vysokoškolský lektor angličtiny v České republice, představuje fantastickou vizi postapokalyptické Anglie a Evropy, stižených záhadnou nemocí...

Reidingerovo vyprávění je sledem fragmentárních zastavení u více či spíše méně podstatných událostí v životě klaunské rodiny od jara, kdy opouštějí kamenný dům a vyrážejí s maringotkou do světa, do zimy, kdy se domů opět vracejí. Jednotícím pojítkem dílčích epizod je kromě chronologické linky také atmosféra sounáležitosti vtipně umocněná podobností většiny jmen lidských a zvířecích postav i neživých rekvizit i smyslem pro bizarní situace.