ZE

Zdeněk A. Eminger

Obsáhlý rozhovor s katolickým knězem, pedagogem a hudebníkem Ladislavem Heryánem dalece překonává vše, co u nás v daném žánru s osobnostmi církevního života za poslední léta vyšlo. Na české knižní pulty se dostala kniha, o které se bude mluvit.

V rozhovorech s průkopnicí paliativní a hospicové péče v České republice je přes záchvěvy humoru a odlehčení patrná určitá tvrdost k sobě samé, která Marii Svatošové paradoxně pomohla vybudovat dílo plné laskavosti, milosrdnosti a něhy nejen k pacientům.

Soubor článků a studií filozofa Daniela Kroupy je zdařilý pokus, jak čtenáři bez soustavného filozofického vzdělání ozřejmit a vysvětlit stěžejní filozofické koncepce tří českých ikonických autorů, jimž se podařilo ovlivnit i svět za hranicemi své země.

Co skrývá název Obnažená příroda? Může restaurování sochy nahého ukřižovaného Krista moderního čtenáře ještě vůbec něčím oslovit? Současný italský spisovatel Erri De Luca vypráví příběh, který se hluboce vryje pod kůži.

Rupnikova kniha o lidských vztazích staví na motivech známého biblického příběhu o Josefu Egyptském. Mohou tisíce let staré texty vůbec oslovit současného čtenáře, a to zvlášť v tématu, kterým se dnes zabývá kdekdo? Studie slovinského teologa a výtvarníka se o to pokouší.

Svědectví jednoho z nejznámějších psychiatrů 20. století o jeho životě v koncentračním táboře Osvětim. Na začátku šedesátých let v anglické verzi nejprodávanější kniha po Bibli.

Kniha významného německého církevního historika pojednává o dějinách katolické tradice, která doznala v posledních staletích významných změn. To, jak církev kdysi fungovala a vypadala a jak funguje a vypadá dnes, může čtenáře překvapit a přivést jej k mnoha otázkám. Minulost tu není synonymem temna, jako spíš bohatosti forem a způsobů křesťanského života.

Soubor historických fotografií z Prahy posledních desetiletí rakousko-uherské monarchie poslouží nejen k nostalgickému ohlédnutí, ale je to rovněž příležitost učit se dívat a oceňovat krásu.

Nová autobiografie českého teologa, katolického kněze a intelektuála míří ke čtenářům, kteří jsou bytostně spjati s kulturní a demokratickou tradicí této země. Halík se představuje jako člověk, který za to, co píše a dělá, ručí dlouhou cestou osobního hledání, jež nikdy nebylo jednoduché ani beze ztrát.

Obrazová monografie s detailní historickou analýzou Charty 77 přináší řadu nových pohledů na občanský zápas za lidská práva, svobodu, nezávislou kulturu, vědu a umění. Průvodce po prvních sto dnech Charty je čtení, které přesahuje i do dnešních dní.

Vzpomínková kniha břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka je pozoruhodná sonda nejen do kněžského života, ale také do porevoluční obnovy jednoho z tradičních českých duchovních center.

Polský lékař, spisovatel, sociolog, vychovatel a ochránce dětských práv Janusz Korczak vytvořil sirotkům ve varšavském ghettu svět, kde v blížící se apokalypse ještě mohli být dětmi.

Dospělí, děti i mládež Závod míru milovali. Projížděl jejich městy, četli o něm v časopisech, snažili se napodobovat své idoly. Poutavé vylíčení dějin významné sportovní události kromě úžasných výkonů zmiňuje také nepěkné činy socialistických sportovních svazů a činovníků či podnikatelů raného kapitalismu.

Obsáhlá monografie o Církvi československé husitské v období nacistické okupace představuje část našich dějin, která byla po roce 1948 zlovolně ideologicky interpretována. Duchovní i laické osobnosti této církve po dlouhé době, a někdy vůbec poprvé vystupují jako přední hybatelé naší historie. Kniha o skutečných elitách a statečných lidech.

Mohla exilová vláda v Londýně a exiloví politici v Moskvě učinit ve prospěch Židů víc? Co pociťovali Židé v exilu, když nemohli nacistickou vyhlazovací mašinérii zpomalit, natož zastavit? Lišil se zásadně občanský postoj vůči Židům u nás od okolních zemí? Jak do tradic prvorepublikového demokratického Československa zapadá poválečný odsun sudetských Němců a požadavek přísné, vlastně absolutní asimilace Židů? Těžké otázky, tíživá kniha.

Práce týkající se pojmů, které J. A. Komenský užíval ve svém rozsáhlém díle a jimž věnoval i svůj Pansofický slovník, skýtá zajímavý vhled do hloubky jazyka a řeči. Kolektivní monografie předních komeniologů se snaží osvětlit smysl některých slov, která používá i čtenář 21. století.

Sborník příspěvků o různých valérech pozemské a duchovní moci je po delší době jeden ze zdařilých pokusů, jak čtenářům představit křesťanské pojetí moci, svobody a spravedlnosti. Kniha nevelká rozsahem překvapí svou hloubkou i angažovaností jednotlivých přispěvatelů.

Rozsáhlá sociologicko-historická studie o turistice v poválečném Československu je zajímavá sonda do oblasti, která se týká snad každého z nás. Také v turistice, jež má v českých zemích dlouholetou tradici, se po roce 1948 projevoval vliv komunistické ideologie. Vedle faktografické dimenze kniha vybízí k hlubším úvahám o československé historii a povaze tehdejšího režimu.

Sympatický pokus o převyprávění řady biblických příběhů a motivů pro dětského čtenáře. Vopěnkův osobitý prožitek ze čtení Bible může k Písmu přivést řadu zvídavých mladých lidí. Kniha však předpokládá pokročilejšího čtenáře, schopného učíst větší množství textu.

Není to odpočinkové čtení. Spíše jedna velká obžaloba současné společnosti, že téměř vše převrátila naruby a kdysi posvátným pojmům, například svoboda, štěstí, rodina, vnutila úplně jiný smysl. Eseje francouzského myslitele naléhavě vyzývají k nastoupení nové, útěšnější cesty.

Drobná publikace historika umění a kurátora Vlastimila Tetivy mimo jiné postihuje, jak se výtvarník Josef Čapek vyrovnával s kubismem – v rámci domácí umělecké scény i se zřetelem k jeho cestám po Německu, Francii, Itálii a Španělsku.

Výbor textů Pavla Tigrida z jeho válečného rozhlasového období přináší řadu nových svědectví o roli československých exulantů a rozhlasových pracovníků v boji proti nacismu.

Přední český sinolog a znalec křesťanství Vladimír Liščák představuje ve své nové práci široký rozměr katolické misijní činnosti v Číně 16. a 17. století, za níž stály tehdejší velké řeholní řády.

Výbor básní Bohuslava Reynka doprovázený jeho grafikami představuje pozvání hlavně pro ty čtenáře, kteří o petrkovském básníkovi zatím jen slyšeli. Ze sedmi autorových básnických sbírek tu najdeme verše, které ani po více než třičtvrtěstoletí neztratily nic ze své velikosti a prostoty.

Teologie a apoteóza jedné pozoruhodné krajiny rozkládající se na jihovýchod od Českých Budějovic. Výpravná kolektivní monografie láká ke společné pouti po novohradských sakrálních stavbách i po verších.

Soubor rozhovorů s hendikepovanými ženami, které zatoužily po mateřství a přivedly na svět dítě, je pozoruhodná výpověď o velikosti lidského ducha, odvaze, víře a empatii. Autorka se inspirativně zaměřuje na různé životní a osobní proměny protagonistek i lidí v okolí.

Na Jana Kubiše, stejně jako na jeho vojenské souputníky a přátele, se před rokem 1989 nerado vzpomínalo. Vojenský historik Eduard Stehlík mu nyní věnuje bohatě vypravenou životopisnou monografii, která dynamikou připomíná filmový scénář.

Rozsáhlá monografie o Tour de France vypráví o proměnách tohoto světa, o statečnosti, vůli, svobodě, i o iluzích a marnosti. Tomáš Macek rozšířil žánr sportovně orientované non fiction, ale nepozorovaně se projevil také jako nadějný autor krásné literatury.

Titulní dvě protikladné bájné řeky, Mnémosyné a Léthé, zastupují paměť a zapomnění, jež s pomocí mnoha vědních oborů ohledává kniha Michala Janaty. Kromě dějin poznání o paměti nabízí úvahy o jejích jednotlivých vrstvách či o paměti kolektivní a představí i pohled neurologický včetně novodobých poznatků o neurodegenerativních chorobách mozku.

Podobně laděné interview s řeholnicí, chcete-li jeptiškou, která má úsměv od ucha k uchu a hned tak něco ji nerozhodí, najdete v české literatuře jen stěží. Kniha představuje zajímavou sondu do té lepší části české katolické církve.

Kniha příběhů o malé Janě, její babičce, léčivých rostlinách, vílách a skřítcích otevírá svět za oponou, který by neměl nikdy zmizet. Bez přehánění nádherné ilustrace Evy Chupíkové jsou s to vtáhnout malého i dospělého čtenáře do říše fantazie, v níž vždycky bylo bezpečně a krásně.

Kniha kulturoložky Zdenky Sokolíčkové o filozofických a etických aspektech našeho, lidského vztahu k přírodnímu světu je jedním z nejpodnětnějších titulů na dané téma v poslední době. Vedle nesporné erudice vynikne autorčin interpretační talent a živý jazyk, jímž hovoří o věcech, které jinak bývají zakleté v nezáživném vědeckém ptydepe.

Výbor z díla literárního kritika, esejisty a básníka Miloše Dvořáka přináší řadu textů, dosud roztroušených po časopisech, zaměřených nejen na autory křesťanské orientace, zastoupeni jsou také Vladimír Holan, František Halas či Josef Palivec. V souboru více než sto čtyřiceti prací najdeme i několik intimních vyznání.

Rohrovy meditace o adventu jsou jednou z příležitostí, jak se připravit na událost vánočního slavení. Kniha nemíří jen ke křesťansky orientovanému čtenáři, dokáže oslovit i ty, kteří se v prostředí sekulární společnosti zamýšlejí nad podstatou Vánoc a jejich duchovním přesahem.

Tři Buberovy přednášky o výchově jsou i dnes, nebo právě dnes, v záplavě pedagogických systémů, příruček a praxe občerstvující čtení. Učitel, rodič nebo student pedagogické fakulty má možnost seznámit se stěžejními motivy autorových myšlenek o vzdělávání, navazujících na jeho ikonické práce o filozofii dialogu mezi Já a Ty.

Příčiny a projevy dětského strachu, stresu a úzkostí bývají často bagatelizovány. Právě proto je třeba pohlédnout strachu i realitě do očí a snažit se poznat, co děti trápí a proč a jak mohou samy a s pomocí svých bližních s úzkostmi bojovat. Napomoci může i kniha psychoterapeutky Lucie Bělohlávkové Jak přežít, když se často bojím.

Pečlivě zpracovaná biografie křesťanského intelektuála a kněze Františka Reyla je také svědectvím o době, v níž křesťanství a církve hledaly modely koexistence s moderním státem a způsoby, jak atraktivně hovořit k lidem a jak jim také účinně sloužit.

Útlá kniha úvah o lesu, kterou předkládá přírodovědec a teolog Karel Sládek, je osobní vyznání o tom, co ho v životě formovalo. Přináší svědectví o kráse a tajemství lesa a jeho zvířecích obyvatel, jemuž bychom měli my všichni dobře rozumět. Duchovní přesah, který autor ve svých meditacích objevuje, ukazuje křesťanství v jiném, daleko přívětivějším světle.

Nová kniha kněze a biblisty Ladislava Heryána není pro slabé povahy. Autor by rád ukázal, že i v nejtěžších chvílích lidského života se zjevuje boží velkorysost a milosrdenství. Je na čtenáři, zda s ním bude souhlasit.

Záznamy českého chirurga z lékařské mise v Jižním Súdánu jsou víc než jen frontový deník. Kromě neuvěřitelných svědectví jde také o poděkování Lékařům bez hranic, kteří odvádějí všude na světě skvělou práci.

Výbor z ohromného množství dopisů reformátora Martina Luthera přináší nezvyklý pohled na člověka, kterého jsme náchylní chápat spíš jako instituci, a tak trochu i jako modlu. Listy plné empatie, pochopení, emocí a vášně mnohé čtenáře nepochybně překvapí.

Kolektivní monografie o díle Jana Husa je zajímavým pokusem podívat se na českého reformátora prostřednictvím různých vědních disciplín. Kromě historických a filozofických studií tu najdeme i práci o obraze Jana Husa v nacionalismu a v hudbě či poněkud kontroverzní, ale zajímavou stať Syndrom (sebe)upálení.