Karolína Bukovská

Karolína Bukovská

Absolventka historie a translatologie na FF UK a oboru public history na FU Berlin. Podílela se na přípravě krátkodobých muzejních výstav se zaměřením na soudobé dějiny a publikovala odborné i populárně naučné články na téma vzpomínkové kultury. V současné době působí jako projektová koordinátorka v Rakouském kulturním fóru v Praze.

V pořadí druhý román rakouské spisovatelky přináší syrový pohled do nitra mladé ženy, která dlouhé roky zápolí s poruchou příjmu potravy. I přes tento úmorný boj se jí nakonec podaří najít cestu ven a vymaní se ze začarovaného kruhu bulimie.