RM

Radek Malý

Ostrov Rujána v severovýchodním Německu budou znát spíše starší generace Čechů, které se sem jezdily rekreovat ještě v osmdesátých letech. Pár kilometrů od něj se nachází ostrůvek Hiddensee, zvaný reklamními promotéry „perla Baltu“.

Georg Trakl byl rakouský básník pohnutého osudu a uhrančivé, těžko proniknutelné poezie plné smutku. Napájela celou jednu linii moderního českého básnictví, zvanou „halasovská“. S jejími převody do češtiny začal Bohuslav Reynek, na jeho práci navázaly další básnické generace, zejména pak Ludvík Kundera. Můj učitel.

Mám dojem, že spisovatelské rezidence nabývají v posledních letech u českých autorů na oblibě i normálnosti. Dá se snad říci, že pomalu začíná jít o přirozenou i příjemnou cestu, jak některým rukopisům pomoci k dokončení a jiným možná k vzniku. A jak autorům pomoci k zážitkům.

V Národním divadle se rozhodli inscenovat Goethova Fausta. A aby to stálo za to, rovnou oba díly. Z pozice toho, kdo byl osloven, aby Fausta pro inscenaci přeložil – a neodmítl –, se pokusím zrekapitulovat, co dnes znamená překládat takový text – a co znamená jej překládat pro Národní divadlo.

Na rozdíl od jiných představitelů německého symbolismu nezaznamenal Stefan George v české kultuře příliš velkou odezvu. „…nejen pro svou orientaci na Francii. Významnější je formální i obsahová nepřístupnost jeho veršů, zdání jakéhosi citového chladu (...). Soulad obsahu a formy je u Georga natolik dokonalý a zásadní, že překladateli nenechává téměř žádný ‚manévrovací prostor‘,“ konstatuje v doprovodné studii k výboru Slovo / Das Wort překladatel Radek Malý.

Vyhnal jsem svý Němce ze svých malých Sudet. / Pak jsem to chtěl zapít. Zavřeli mi krám. / Vyvěsil jsem vlajku. Teď už dobře bude. / Vyhnal jsem svý Němce. Hergot, to se mám!