IA

Iva Adámková

Na počátku vzniku knihy Hany Šedinové stála především snaha objasnit, interpretovat a nalézt ekvivalent k latinským výrazům, jež se vyskytují u autora 14. století Bartoloměje z Chlumce řečeného Klaret.

Široce koncipovaná kniha Františka Šmahela zaujme na první pohled svou krásnou výpravou, ale i zvoleným tématem. Je věnovaná poslední diplomatické cestě Karla IV. do Francie uskutečněné na sklonku roku 1377 a počátkem roku 1378, klade si však za cíl seznámit nejenom s touto politickou misí a jejími aktéry.

Co je to krása? Jak se názory na krásu měnily v průběhu věků? Jakými cestami se ubírala umělecká tvorba v minulosti a co bylo považováno za ideál krásy? , Co je to krása? Jak se názory na krásu měnily v průběhu věků? Jakými cestami se ubírala umělecká tvorba v minulosti a co bylo považováno za ideál krásy?

Práce S. Linscheid-Burdich představuje logické vyústění dlouholetého autorčina zájmu, který se začal formovat spoluprácí s G. Bindingem, předním odborníkem na středověkou architekturu a vynikajícím interpretem středověkých latinských textů, s nímž autorka uveřejnila práci ke středověkému stavitelství.

Po přesně osmi titulech z pera J. Le Goffa, jež u nás byly vydány v předchozích letech, má nyní český čtenář možnost nahlédnout také do dílny významného historika středověku, seznámit se s jeho životním směřováním, pracovními postupy a v neposlední řadě okruhy otázek, jimiž se postupně zabýval.