Jana Šrámková

Knihu určenou především dětským čtenářům tvoří čtyři samostatné příběhy propojené prostorem městečka Stará Říše (souvislost se Starou Říší Josefa Floriana se omezuje na zmínku a pak doslov).

Dneska ráno mě cestou na nádraží napadlo, někde v metru na přestupu mezi linkou B a C, když mi kufr najížděl na paty a proudy spěchajících úředníků se splétaly do copů, jak bychom z toho asi všichni nakonec vyšli.