Richard Caddel, psaní v temnotě
Caddel, Richard

Richard Caddel, psaní v temnotě

Richard Ivo Caddel (1949-2003) je v povědomí většiny čtenářů poezie zapsán jako editor Uncollected Poems (Nesebrané básně, 1991) a Complete Poems (Kompletní básně, 1994) velkého britského modernisty Basila Buntinga. Caddel byl ovšem také nakladatel, úspěšný propagátor poezie a pozoruhodný básník.

Richard Ivo Caddel (1949-2003) je v povědomí většiny čtenářů poezie zapsán jako editor Uncollected Poems (Nesebrané básně, 1991) a Complete Poems (Kompletní básně, 1994) velkého britského modernisty Basila Buntinga. Caddel byl ovšem také nakladatel, úspěšný propagátor poezie a pozoruhodný básník.

Traduje se, že poezií se Caddel začal zabývat poté, co se seznámil s dílem Basila Buntinga, jehož měl to štěstí poznat na univerzitě v Newcastlu (Caddel zde studoval hudbu, historii a angličtinu). Od Buntinga se Caddel naučil, že poezie může být přesným nástrojem (a médiem zkušenosti) objevování světa a poznávání sebe sama. Také, že dobrá poezie se – jak na počátku 20. století tvrdil Ezra Pound – nesmí příliš vzdálit hudbě. S těmito východisky souvisí také Caddelův zájem o smyslové účinky poezie (sám začal „poezii číst a psát pro potěšení z fyzických účinků pospojovaných slov“), o komplexní vztah mezi smyslovým působením a významem, mezi fyzičnem a psychičnem.

Po dokončení univerzitních studií pracoval jako knihovník v durhamské universitní knihovně, kde později převzal správu Evropského dokumentačního centra (European Documentation Centre). Od roku 1988 také na durhamské universitě řídil Buntingovo centrum pro poezii (Basil Bunting Poetry Centre). V Durhamu založil malé nakladatelství Pig Press, které vedl se svou ženou Ann. S významným britským kritikem Peterem Quatermainem sestavil rozsáhlou antologii současné nekomerční poezie Other: British and Irish Poetry Since 1971 (Jiný: Britská a Irská poezie od roku 1970, 1999).

Caddelovu básnickou tvorbu tvoří pět sbírek. Rané verše ze sedmdesátých let jsou shrnuty do debutu Sweet Cicely (Sladká čechřice, 1983), po níž následovala sbírka Uncertain Time (Nejistá doba, 1990) svébytným způsobem zachycující atmosféru osmdesátých let. Následující sbírky jsou poznamenány tragickou smrtí syna Toma; roku 1997 vychází Larksong Signal (Náznak skřivanovy písně) a roku 2000 For the Fallen (Pro padlé), sto elegií inspirovaných epickou básní Y Gododdin (Gododdin, přibližně roku 600), nejstarší waleskou literární památkou připisovanou Aneirinovi. O dva roky později pak vychází Magpie Words: Selected Poems 1970-2000 (Slova Straky: Vybrané básně 1970-2000) shrnující to nejlepší z Caddelovy tvorby.

Do České Republiky Caddel zavítal poprvé v druhé polovině devadesátých let, kdy navštívil Universitu Palackého v Olomouci. O rok později se zúčastnil konference „Different Voices“ (Jiné hlasy), kterou pořádala Britská rada v Brně. Jeho poezie vycházela ve vynikajících překladech Petra Mikeše nejprve časopisecky (Host, Revolver Revue), roku 2002 vydalo pražské nakladatelství Fra bilingvní výbor Slova straky / Magpie Words.

Roku 1999 mu byla diagnostikována leukémie, vzdal se svého nakladatelství a práce v knihovně. Nevzdal se ale poezie – posmrtně vydaná poetická sekvence Writing in the Dark (Psaní v temnotě, 2003), kterou k vydání připravila Cadellova žena Ann, není jen není záznamem posledního úseku básníkovy cesty do ticha, ale také velkou poctou průvodkyni jeho kroků - poezii.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;