Vlastivěda
Hájek, Jonáš: Vlastivěda 1

Vlastivěda

Jonáš Hájek byl po vydání nadějné prvotiny Suť (Fra, 2007) označován za pozoruhodný (i když – navzdory přání Petra Hrušky – zatím nehotový) talent mladé české poezie. Jenže, co se dalo tolerovat debutu, nedá se omlouvat do nekonečna.

Jonáš Hájek byl po vydání nadějné prvotiny Suť (Fra, 2007) označován za pozoruhodný (i když – navzdory přání Petra Hrušky – zatím nehotový) talent mladé české poezie. Jenže, co se dalo tolerovat debutu, nedá se omlouvat do nekonečna. Hájkova nová sbírka Vlastivěda (Fra, 2010) obnažila snad všechny nectnosti skryté už v autorově prvotině a skutečně povedené texty aby v ní čtenáři pohledali.

Už v Suti se ukazovalo, že Hájek je silnější v kratších textech soustředěných ke konkrétnímu detailu. V delších básních se občas ztrácel a pozoruhodné nápady tak rozmělňoval a zatěžkával množstvím dekorací (b. Večer, Kam zmizel holub?). Právě mnohomluvnost a snaha vysvětlovat to, co by mělo být jasné a zřetelné samo o sobě, citelně poznamenává i Vlastivědu. Množství nadbytečných přívlastků („Jméno až příliš podstatné / pro tyto vyvrácené dveře, / pro hosta libovolného věku, / který sem přišel slídit“) je mnohdy skutečně ubíjející. Podobně je to se zálibou v popisnosti, z níž vznikají dlouhé pasáže textů vetknuté do básní, aniž by je přitom jakkoliv posouvaly nebo obohacovaly (např. celé sloky v textech Chalupa, Kréta, Nemocnice, Ruina nebo Sumec). Leckteré básně Vlastivědy se navíc zdají být jen kamufláží autorovy intelektuální exhibice. Pokud chce Hájek sdělit čtenářům, co všechno zná (dokonce i Červenkovy Dějiny!) a jaká slova dovede používat, prosím, ale neměl by to zaměňovat s poezií: „Hosté už odjeli. Vajíčka snědena. / Nevíš, co s veteší, co bez veteše. / Projdeš se u Rýna. Den vaří vřetena. / Dějiny českého volného verše.“ Také sklon k patetičnosti, který se projevil už v Hájkově prvotině (b. Bazén), nabývá ve Vlastivědě nepříjemné urputnosti, nezřídka jde ruku v ruce s přemoudřelostí a přehnaně sebevědomým zobecňováním: „Rozpaky v jistotu po letech se pomaloučku změní / že z prázdna předsudků na loučku jiný dech vypramení“ nebo „[…] jeho široce rozevřená koncová ústa / připomínající, že v tom erbu jsi uviděl / oprýskaný džbán s vodou zapomnění, / díru, co přežije tebe i sumce.“ či „Nikdy se nedodereme. / Ale kdo nevydá ten zvuk, / tomu zbývá brodit se rameny, / nebo líp, zpitý snem držet se u chrabré zdi.“

Leccos bych byla ochotná Vlastivědě prominout, byť třeba míra rytmického kulhání překvapuje, zvlášť u básníka, který staví především na formě a jazykové aktualizaci. Jako závažný nedostatek se mi však jeví významová plytkost a nepromyšlenost Hájkových textů. Zdaleka tu například není výjimkou, že pracně vydobytý rým je vykoupen sémantickou frázovitostí, prázdnotou nebo i vyloženou hloupostí: „Co chtěl ten piják, že mi volal? / Chtěl sjednat schůzku? A proč s rozpaky? / Mluvil jen vzdáleně a jako zdola / zatímco ve mně povoloval kryt.“ nebo „Stále stejná mlha. Prášky do zásoby. / Někomu blahopřát. Vnímat vlastní dech. / Třas vlastní, cizí ruky. / Zalévat svá hobby. / Trny se dát poznat konvi v záhonech.“ Sémantika je tu jednoznačně největší Hájkovou slabinou – z valné většiny textů Vlastivědy jako by se zcela vytratila ona „temperatura osobního vzrušení a prožívání“, kterou Petr Hruška oceňoval na Suti (ostatně už tam byla mnohde více přáním než skutečností, tak jako například v básni Příběh jezírka). Hájek přitom evidentně cítí potřebu prezentovat a obhajovat své texty coby autentické. Stylizuje je do podoby dialogů a osobních vzpomínek, snaží se je zakotvit do konkrétního prostředí, používá formy citací – jako by snad všechno na vlastní kůži prožité bylo zákonitě i tím nejlepším básnickým materiálem. Bohužel, výsledkem je stále jen dojem konstruovanosti, místy až křečovité. Nic proti ní, pokud ovšem není provázena povrchností, plochostí a samoúčelností: „Jedině hudba občas kamsi vzlíná! / křičeli neznělým hlasem mezi kameny. / A pouhá báseň stéká někam jinam - / pot nezrozených čel, zamlčely kroky.“ Máloco totiž otráví čtenáře tolik jako básně, které se ostentativně snaží být básněmi. A přestože Hájek zvládá hru na poezii s bravurou („Odjezd, jenž voní tu, káže, jak být se ctí / připraven k přetvářce. Připraven k čemukoli“), jazyk Vlastivědy je ve skutečnosti jen kódem, který ukazuje stále jen sám na sebe jako ono pověstné „nic nadívané ničím“, parafrázované v básni Nemocnice.

Tematicky by snad Vlastivěda skutečně mohla být pozoruhodná (Gertraude Zandová hovoří na zadní části přebalu o návratu na klidná místa, kde roli hrají „elementární skutečnosti jako příroda, samota a rituály“), pokud by Hájek nešťastně nebalancoval mezi banálními náměty (b. Čtvrť, Sušárna č. 3) a sklonem k plýtvání velkými, rádoby zásadními slovy (příkladně jsou nakupené v básni united kingdom: „ve třinácti jsem ublížil / dodnes se se mnou veze vina / v kočáru upleteném z žil / prostá klikatina“). Pokud se obě nastíněné tendence uplatní v jedné básni, vznikne stěží čitelný text, jenž působí především roztříštěně a bezradně (b. Mohuč). Řada básní drží pohromadě jen díky svému krkolomně a nevěrohodně vytvořenému epickému charakteru, který Hájkovi umožňuje angažovat blíže nedefinované „ty“ a nechávat ho prožívat nejrůznější životní eskapády: „Vystoupíš z tramvaje, kde se stal atentát, / zamíříš ke vchodu, jdeš za jinany […]; „Zbyl ti tu jeden den. Léto jej přivane, / až se zas bude vracet odkudkoli. / Dotékáš, dospáváš. V posteli, ve vaně. / Mohl bys znovu vstát. Odcházíš se oholit“ – a tak by se dalo pokračovat do nekonečna.

O poznání kompaktnějším a soustředěnějším dojmem působí oproti chaosu Vlastivědy závěrečný oddíl Závěsný obraz (který je k nepoměrně rozsáhlejší části Vlastivěda volně přidružený). Hájek jako by si po všem tom horečnatém básnění oddechl, je tu stručnější a stylově vyrovnaný. Ani tento oddíl však nedělá z Vlastivědy čtivou a umělecky přesvědčivou sbírku. Za svou prvotinu získal Hájek Cenu Jiřího Ortena – a jeho jméno tedy zaručeně prodá i nějaký ten výtisk Vlastivědy. Avšak kdyby se Hájkovy texty měly posuzovat jen samy o sobě – bez vší té pompy nadějného talentu okolo – bylo by na místě říct, že mnohé z nich ke knižní publikaci zdaleka ještě nedozrály.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Fra, Praha, 2010, 72 s.

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Hodnocení knihy:

40%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

jaajy,

mně do básně k Rýnu a proviantu ten "červenkovský verš" dost sedí, ale to je jedno. názor. ovšem podsouvat Hájkovi na jeho základě snahu ohromit znalostmi a rozhledem - "co všechno zná(dokonce i Červenkovy Dějiny!)" - mi přijde spíš škodolibé než věcné.

Mirda,

ad poslední věta. to samé se dá ale s klidem říci i o polovině mladé české literatury... jinak je zajímavé, jak lze také knížku číst, některé věci zmíněné v recenzi by mne opravdu nenapadly...