Bibliografie knižních překladů z portugalské literatury do češtiny (1990–2010)
Bibliografie překladů z portugalské literatury (1990–2010)

Bibliografie knižních překladů z portugalské literatury do češtiny (1990–2010)

Bibliografie knižních překladů z portugalské literatury do češtiny (1990–2010).


Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska
(Argo, Praha 2008) – přel. Pavel Zavadil, Magdalena Moravcová.

Portugalské pohádky a pověsti (Praha, Dauphin 1998) – přel. Marie Havlíková.

Portugalští básníci v Praze (Fernando Pinto do Amaral, Eugénio de Andrade, Gastão Cruz, António Franco Alexandre, Manuel Gusmão, Ana Hatherly, Nuno Júdice, Pedro Tamen, Paulo Teixeira; Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997) – přel. Josef Hiršal [přebásnil verše Pedra Tamena] a Pavla Lidmilová.

Andrade, Eugénio de: Svrchovanost (výbor básní z Vertentes do Olhar, Antologia Breve, Branco no Branco; Praha, Fra 2004) – přel. Pavla Lidmilová.

Andresen, Sophia de Mello Bryner: Příkladné povídky (Contos exemplares; Praha, Torst 2007) – přel. Desislava Dimitrovova.

Camões, Luís de: Trýzeň i útěcha (výbor básní z Obras Completas, rozšířené vydání; Praha, Mladá fronta 1997) – přel. Josef Hiršal a Pavla Lidmilová.

Eça de Queirós, José Maria: Kráčej a čti (A Cidade e as Serras; Praha, Academia 2001) – přel. Marie Havlíková.

Espanca, Florbela: Kniha sestry stesku (výbor básní; Olomouc, Votobia 1997) – přel. Kateřina Ritterová.

Espanca, Florbela: Masky osudu (výbor próz z Obras Completas de Florbela Espanca; Praha, One Woman Press 2004) – přel. Marie Havlíková.

Ferreira, Vergílio: Navždycky (Para Sempre; Praha, Mladá fronta 1999) – přel. Šárka Grauová.

Gersão, Teolinda: Mlčení (O Silêncio; Praha, Torst 2009) – přel. Lada Weissová.

Herculano, Alexandre: Černý biskup a jiné příběhy (výbor próz z Lendas e Narrativas; Praha, Torst 2006) – přel. Irena Kurzová; Šárka Grauová, Jiří Pelán.

Júdice, Nuno: Šarlatová žena (A Mulher Escarlate; Praha, Argo 1999) – přel. Pavla Lidmilová.

Lobo Antunes, António: Jidášova díra (Os cus de Judas; Praha, Mladá fronta 2002) – přel. Lada Weissová.

Lopes, Fernão: Kronika vlády D. Pedra I. (Crónica do Rei D. Pedro I; Praha, Argo 2009) – přel. Marie Havlíková.

Lourenço, Eduardo: Chaos a nádhera (O esplendor do caos; Praha, Dauphin 2002) – přel. Pavla Lidmilová, Vlasta Dufková.

Miguéis, José Rodrigues: Šestnáct hodin s tajným posláním (Mladá fronta, 2000) – přel. Pavla Lidmilová.

Peixoto, José Luís: Dítě v troskách (A Criança em Ruínas; Praha, Dauphin 2009) – přel. Vlastimil Váně.

Peixoto, José Luís: Nikdo se nedívá (Nenhum Olhar; Brno, Barrister & Principal 2004) – přel. Desislava Dimitrovova.

Pessoa, Fernando: Bankéř anarchista (O Banqueiro Anarquista; próza; Praha, Argo 1998) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Dopisy přátelství, lásky a magie. Příběhy Pessoova života (výbor; Praha, Argo 2009) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Faust: subjektivní tragédie (fragmenty) (Fausto – Tragédia Subjectiva (Fragmentos); Praha, Argo 1997) – přel. Pavla Lidmilová, přebásnil Josef Hiršal.

Pessoa, Fernando: Heteronyma (výbor básní a próz z Obra poética; Praha, Odeon 1968; upravené vydání Praha, Odeon 1990) – přel. Josef Hiršal a Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Kniha neklidu (výbor textů z Livro do Desassossego; Praha, Odeon 1992) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Kniha neklidu - druhá (výbor textů z Livro do Desassossego; Praha, Český spisovatel 1995) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Kniha neklidu (výbor textů z Livro do Desassossego; Praha, Hynek, 1999. 2. rozšířené vydání svazků z let 1992 a 1995) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Kniha neklidu (výbor textů z Livro do Desassossego; Praha, Argo 2007) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Nevinnost je nemyslet, básně Alberta Caiera (výbor básní; Praha, Garamond 2008) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Opiárium a jiné básně Álvara de Campos (výbor; Praha, Paseka 2003) – přel. Pavla Lidmilová, Josef Hiršal.

Pessoa, Fernando: Testament sebevraha barona de Teive. Ďáblova hodina (A Educaçăo do Estóico (O único manuscrito do Barăo de Teive)A Hora do Diabo; Praha, Argo 2001) – přel. Pavla Lidmilová.

Pessoa, Fernando: Za noci našeho bytí (výbor, Praha, Torst 1995) – přel. Josef Hiršal, Pavla Lidmilová, Šárka Grauová.

Pires, José Cardoso: O delfínu (O Delfim; Praha, Dauphin 1998, [1. vydání pod názvem Zámek u jezera]) – přel. Pavla Lidmilová.

Rasquilho, Rui: Portugalsko a moře: cesty za objevy (Brno, Antonín Pasienka, 1999) – přel. Jaroslava Jindrová.

Ribeiro, Bernardim: Kniha stesku (Menina e Moça; Praha, Argo 2008) – přel. Marie Havlíková.

Sá-Carneiro, Mário de: Šílenství (výbor próz ze souborů Céu em fogo, Princípio, A confissão de Lúcio; Praha, Mladá fronta 1996) – přel. Pavla Lidmilová.

Santos, José Rodrigues dos: Šifra samotného Boha (A Fórmula de Deus; Albatros, 2009) – přel. Vladimír Medek.

Saramago, José: Baltasar a Blimunda (Memorial do Convento; Praha, Odeon 2002) – přel. Marie Havlíková.

Saramago, José: Slepota (Ensaio sobre a Cegueira; Praha, Albatros Plus 2010) – přel. Lada Weissová.

Sousa Tavares, Miguel: Rovník (Equador; Praha, Garamond 2006) – přel. Lada Weissová.

Vicente, Gil: Hra o pekelné lodi (Auto da Barca do Inferno; Praha, Torst 2005) – přel. Vlasta Dufková, Jiří Pelán.

Viegas, Francisco José: Muž bez minulosti (Longe de Manaus; Praha, Garamond 2009) – přel. Lada Weissová.


 

Podrobnější informace viz také bibliografie Šárky Grauové v Plavu 10/2009, údaje o starších překladech obsahuje databáze Obce překladatelů – Portugalská jazyková oblast (neúplná a zeměpisně nerozčleněná).

V češtině také vyšlo mnoho ukázek portugalské literatury časopisecky:
Plav 10/2009, nazvaný „Portugalsko: moře literatury“, představuje mimo jiné autory jako Raul Brandão, Miguel Torga, Herberto Helder, Inês Pedrosa, kteří u nás knižně zatím nevyšli. Na toto úspěšné vydání navazuje příloha Plavu „Portugalsko: Kapka do moře literatury“, kde jsou zastoupeni Miguel Torga (Hory a zvířata), José Saramago (Kentaur), Pedro Paixão (Přítel) a Herberto Helder (Kroky kolem).
Portugalským autorům se věnuje i Babylon 10/XV, kde mezi jinými figurují Fernando Pessoa, José Luís Peixoto, David Mourão-Ferreira, Maria Judita de Carvalho či Jorge Listopad
Časopisecky vycházejí i ukázky z tvorby afrických portugalsky píšících autorů (např. Mia CoutoMarcelo Panguana v Novém Orientu).

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse