O dezinformacích populárně, až dryáčnicky
Alvarová, Alexandra: Průmysl lži

O dezinformacích populárně, až dryáčnicky

Autorka se zabývá marketingem už dvacet let a nyní si předsevzala širokým vrstvám čtenářů rázně vysvětlit, jak jsou jeho propracované přesvědčovací metody využívány k politickým či skrytě vojenským účelům.

Manipulovat s lidským úsudkem je lehčí, než si myslíte. „Věřte mi, já se tím živím,“ píše česká novinářka a fotografka žijící toho času v Kanadě Alexandra Alvarová v knize Průmysl lži: Propaganda, konspirace a dezinformační válka. Dvě desítky let se zabývá marketingem a v textu se snaží osvětlit, jak jsou propracované metody přesvědčování využívány k politickým či skrytě vojenským účelům – a to zcela bezskrupulózně, bez omezení vyžadovaných ve světě reklamy, a tudíž i s mnohem dalekosáhlejšími a potenciálně hrozivými účinky.

Krmení agresivity každému na míru

Alexandra Alvarová rekapituluje prastaré teorie čínských stratégů Sun‘caSun Pina, jak vést nekonvenční formy boje, a ukazuje, proč jsou dnes Rusové ve vedení hybridní války nejlepší. Zachází do hlubší ruské historie a zmiňuje, že šlo odpradávna o podivnou zemi, „pokud jde o vztah k realitě“. Cituje i zápisky markýze Astolpha de Custine o tom, že Rusové milují konspirační teorie a „své verze“ dějinných výkladů. Píše, že už jen prosté upozornění na všeobecně přijímanou lež vám u nich může vynést obvinění ze zrady národa a zacházení jako se zrádcem. Popisuje propagandistické a dezinformační praktiky Vladimira Iljiče Lenina (právě on je prý vymyslel „zelené mužíčky“, ruské vojáky převlečené do cizích či neutrálních uniforem) a jeho následovníků i to, jak diktátoři vždy využívali práce talentovaných malířů, grafiků a textařů.

V současnosti putinovské Rusko i další nedemokratické režimy včetně Islámského státu využívaly a využívají tytéž strategie, ovšem díky moderní technice a počítačovým algoritmům ve zdokonalené podobě. Patří sem, jak autorka uvedla v rozhovoru pro Forum24, „masové kampaně na sociálních sítích, spřátelení diskutéři – trollové, výroba politických skandálů pro znechucení cílové populace, podlamování důvěryhodnosti politiků a jejich vydírání, organizování selhávání justice tak, aby to bylo zřejmé a prostým okem viditelné, vydírání, subverze v policejních a armádních složkách, podlamování důvěry domácích obyvatel v média, vědu a fakta, aby nebyli schopni se orientovat, spojovat a koordinovat – to celé podmíněno nepřetržitým sběrem a vyhodnocováním informací“. Výsledkem má být stoupající společenské napětí, frustrace různých skupin obyvatel, rostoucí agresivita diskuzí, přibývání výhrůžek a vulgarismů ve veřejném prostoru, ztráta zábran v nepsaných kodexech slušného chování, ztráta důvěry v politický prostor, justici a ve vedení země.

V různých zemích přitom mohou být zvoleny odlišné metody. Kupříkladu pro Čechy podle autorky platí, že se bojí být pozitivní a mít nějakou naději. Což ruský analytik-propagandista interpretuje ve smyslu „Tak tady zatlačíme“. V Polsku podle některých teoretiků propaganda hraje na silný nacionalismus. Dodejme, že sémanticky rozrůzněnou výrobu propagandistických kampaní pro jednotlivá prostředí poučně analyzuje americký historik a spisovatel Timothy Snyder, podle nějž Rusy ovlivněná média mířící na konzervativce líčí Evropu jako dekadentní, a ta zaměřená na levici charakterizují vládu v Kyjevě jako fašistickou. Různým publikům tedy adresují poselství, která chtějí slyšet.

Zábava, erotika, mimina, návody, loterie

Autorka názorně ukazuje, jak je propagandistické poselství baleno do různých zatraktivňujících „obalů“, jako je zábavnost (v duchu slavné Postmanovy knihy Ubavit se k smrti, 1985, česky 1999), erotická svůdnost (kritické myšlení je nejlépe vyřaditelné z provozu aktivací strachu nebo rozmnožovacího pudu, dodává Alvarová) nebo příslib sesterské komunity v podobě „maminčích“ webů, kde ženy ztrácejí ostražitost. A také, jak se v něm politická protizápadní propaganda prolíná s šířením zcela nevědeckých a život ohrožujících návodů a pseudoteorií.

Motivaci k sepsání knihy autorka vysvětluje následovně: „Důvodem je bezmoc, že prohráváme hybridní válku. Schopnost podívat se na věc bez despektu k soupeři. Bolest z nemožnosti vysvětlit lidem, které mám ráda, že se jejich hlav a srdcí zmocnil stejný duch panikařící nenávisti, jaký způsobil druhou světovou válku a který žene lidi do válek občanských. Chování jinak milých sousedů na vesnici, kde bydlí moji rodiče – kde příštích padesát let bude jediným cizincem Vietnamec v místní večerce. Chtěla jsem pomoci lidem, kteří mají pocit, že se zblázní z té hromady polopravd, výmyslů a manipulací, jež se odevšad valí jako voda z karlínských kanálů při povodni.“

Slovník, který Alexandra Alvarová používá, je rázný. Nebojí se řízných metafor ani šťavnatých přirovnání: „Lež je jako naleštěná šťabajzna z pornoserveru. Šedivé šmudle Pravdě nezbývá než být chytřejší, protože víc sexy už nikdy nebude. A o její vnitřní kráse vědí jen lidé duchovně zaměření, ti jsou v naší civilizaci spíše výjimkou. Musíme si Pravdy začít vážit jako bezpečnostní hodnoty naší civilizace.“ Místy nešetří opakovanými otazníky či vykřičníky, takže apelativností či okatým rozhořčením se kniha může blížit bulváru. Což je zřejmě záměrné, protože právě příslušný typ publika hodlá oslovit. Rozhodně tedy nejde o ozdrojovanou a vědeckou studii s precizní terminologií, ale o popularizačně, až trochu dryáčnicky podaný obsah toho, co si vzdělanější čtenáři už i u nás mohli dříve přečíst u zmíněného Snydera, u Petera Pomerantseva, Ondřeje Kundry, a zvláště ve speciálním čísle časopisu Respekt nazvaném Dezinformace: 27 textů o světě, kde pravda ztrácí sílu (22. 3. 2017).

Protilátky

Autorka se naštěstí nepasuje do pozice člověka vůči propagandě zcela imunního, přiznává, že všichni máme nějaké slabé místo. Zároveň však poukazuje na obtížnost boje se lživou propagandou. Jak ukázali politologové Brendan Nyhan a Jason Reifler, jehož jméno kniha mimochodem uvádí chybně, je-li člověk donucen přijmout fakt, který odporuje jeho silnému přesvědčení, většinou si vytvoří náhradní důvody, aby jeho obraz světa a přesvědčení zůstaly zachráněny a zachovány beze změny.

Bojovat s dezinformací pouhými fakty je pak často neúčinné, což názorně předvedly i dosavadní dvě přímé české prezidentské volby. Lež podle Alvarové funguje jako hořící napalm: dokud má přístup vzduchu, zalévání vodou (fakty) jí prospívá. Jediná správná cesta je hodit na hořící napalm hlínu a zamezit přístupu vzduchu. Už ale příliš neprozrazuje, jak si toto přirovnání máme zhmotnit v našich současných reálných podmínkách nebo co účinnějšího navrhuje kromě obecných prohlášení, že uvědomovat si manipulace a bránit se jim je naší občanskou povinností. Případně se máme zamýšlet, zda podezřelý článek nevyvolává extrémní zlost a hněv, v takovém případě je dobré „počítat do deseti a přemýšlet o zdroji“. Konkrétnější je v tomto smyslu zmíněné číslo Respektu, které poskytlo podrobný návod, jak v textu rozpoznat fake news. A v článku Myslitelé ze savany: Lidský mozek není ustrojen k objektivnímu zvažování informací radí o kontroverzních tématech mluvit v menších, uchopitelných konturách a vyvarovat se výbušných obecných ideologických tezí. Kupříkladu američtí farmáři prý chápou klimatické změny, když se týkají jejich regionu, ale související agendu odmítají, pokud přichází od centrální vlády.

Při psaní o dezinformacích je snadné upadnout do jakéhosi morálního kýče spočívajícího v jednoznačném stanovisku, že autor má výhradní přístup k ověřeným informacím, kdežto šalbě a klamu podléhají vždy ti ostatní. (Tezi u rozmáhajících se dezinformací sdílejí i čtenáři serveru Aeronet.cz, podle nich je ovšem šíří Česká televize.) Je nutné přiznat, že přijímání uprchlíků a vztah k muslimům bychom neměli posuzovat tak, že někteří údajně reagují pouze nelogicky emotivně a instinktivně na základě svého „plazího mozku“ (odmítači) a druzí vzorně racionálně (vítači). Do hry patrně vstupují i některé základní osobnostní rysy diskutujících. Kupříkladu odpůrci jsou lidé pečlivější, vybavení zvýšenou svědomitostí, naopak vítači „jsou víc velkorysí, volnější v zásadách“.

Obecněji je nutno dodat, že „nevědecký“ ještě nemusí znamenat „nepravdivý“ a že například u politických postojů je někdy nemožné rozeznat, který je více založený na faktech: sklony k levicovosti či k pravicovosti máme v nemalé míře dokonce zakódované v genech a je v tomto ohledu lepší smířit se s lidskou názorovou pestrostí. Tím se ale dostáváme k problému, že čelný zdejší politik, který u nás své politické kampaně založil na lživém očerňování svých protikandidátů (a několikrát byl ze lži již usvědčen), po svém posledním volebním vítězství okamžitě začal určovat, čí hlasy patří do veřejného prostoru a které ne, konkrétně že takzvaná pražská kavárna „bude muset zavřít ústa“.

Kniha Alexandry Alvarové Průmysl lži dokládá, že dezinformace šířené po digitálních sítích a život v postfaktické éře jsou bolestivý problém dnešního světa, s nímž si do jisté míry neumíme poradit. Ale o to je důležitější o nich psát, a to i různými styly a s variabilní mírou odbornosti.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Alexandra Alvarová: Průmysl lži. Propaganda, konspirace a dezinformační válka. Triton, Praha, 2017, 247 s.

Zařazení článku:

sociologie

Jazyk:

Hodnocení knihy:

70%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Tomas Vohryzka,

No a zcela zkreslený a manipulativní je názor, že zvolený president MZ určoval, čí hlasy patří do veřejného porstoru. Nic takového nedělal, jen řekl, že štvaní proti němu musí přestat, neb byl legálně a legitimně zvolen a to musí přijmout i ti, co ho nevolili. I tento názor autorky svědčí o její neobjektivitě a schopnosti fungovat jako nestranný komentátor. Což je opět manipulece jako hrom!

Tomas Vohryzka,

Také by mě zajímalo, zda AA zmiňuje ve své knize guru propagandy Edwarda Bernayse a třeba jeho kampaň ve prospěch jeho klienta United Fruits s cílem svrhnout legitimně zvoleného presidenta, myslím Guatemaly. Když už se tak soustřeďuje autorka výhradně na tu politickou propagandu a manipulaci.

Tomas Vohryzka,

Zcela nesmyslným názorem je, že sklon k levicovosti či pravicovosti máme zakódovanou v genech a proto to autorka navrhuje neřešit. Ona nechápe ve své laickosti, že většina ideologií a politických názorů na ekonomické problémy jsou exaktně analyzovatelné a rovněž mnohé z nich ověřené v praxi. To dokazuje, jak nechápe a ignoruje podstatu kapitalistické společnosti, tedy její ekonomickou podstatu.

Tomas Vohryzka,

Předdpokládám, že pokud někdo chce mluvit o manipulaci, desinformaci atd. musí věnovat 90% textu komerční reklamě a marketingové komunikaci. V současném ekonomickém uspořádání je ekonomika či byznys zcela zásadním, nejsilnějším a nejrafinovanějším nástrojem propagandy. Právě tento obor , ekonomika a marketing ovlivňuje společnost a životy lidí mnohem více než je politika, politici či zpravodajské služby. Pořečetl jsem si první odstavec v této recenzi a vidím, že autorka tato fakta a tuto realitu naprosto nechápe. Dodávám, že realitu a fakta doložitelná statistickými a ekonomickými nástroji. Dílo pak je naprosto nevyvážené a předkládá samo o sobě zcela zkreslenou představu o světě. Dosud jsem celou knihu nečetl, tedy se jen zatím odhaduji, že knihu samu o sobě půjde zařadit do kategorie fake literatury , která sama o sobě manipuluje zcela zásadním způsobem.

peří,

@Traud: Manipulovat můžete tím, kdo se nechá. A to bych u čtenářů této knihy nepředpokládal. Příspěvek pana Horáka se mi líbí, mám jen jednu výhradu - chtěl si přečíst knihu o trochu jiném tématu, než jaké paní Alvarová předkládá. Kniha je na můj vkus trochu jednostranná, ale užitečná.

Traud,

A když napíšu byť sebemenší podezření, že i tato kniha manipuluje s myšlením, budu také hned ruský troll?

Jirka Omáčka,

Viditelně pan Horák je ruský troll, kterému názory paní Alvarové viditelně nevoní. Kniha je velmi poučná, a každý by si jí měl přečíst, aby se nenechal tak snadno manipulovat.

Vladimír Horák,

Od knihy jsem očekával profesionální a objektivní vhled do politického marketingu tzv. "za oponou". Namísto toho jsem od prvních stránek četl zaujatou, manipulativní a z novinářského hlediska velmi neprofesionální spisek, ze kterého prosakuje velmi špatná znalost prostředí politického marketingu a naprosto fatální nepochopení úlohy této profese, tedy že autorka byla pouze námezdní najatou silou, která za peníze nehodnotí "pro koho", ale "za kolik". Z jejího postoje je zřejmé, že v minulosti by snadno (a možná i ráda) byla v týmu Leni Riefenstahlové (kterou autorka ve své knize uvádí), potažmo v týmu Josefa Goebbelse. Jen se autorka minula s jejich dobou. Takto novinářsky (autorka o sobě uvádí, že je novinářkou) nevyvážené informace, jimiž jsou prodchnuty všechny texty knihy, by mohly být součástí přednášky žurnalistiky na FF UK s názvem "Jak nesmí vypadat novinářská práce". Kniha „Průmysl lži“ není objektivním sdělením o oboru, který vytváří sofistikované lži, jehož součástí byla autorka několik desetiletí. Chybí profesionální nadhled, objektivita a vyváženost tak, aby měl čtenář volbu souhlasu či nesouhlasu. Nesouhlas ale je v textu podprahově „vadný“, a tak čtenáře manipuluje pouze k souhlasnému postoji. Text je plný osočování bez důkazů, negativního nálepkování nesouhlasného postoje a tento fakt jen ilustruje, že autorka se není schopna oprostit od naučených technik manipulace a snaží se své čtenáře zahnat na jí určené názorové pozice. Na to ale v našich zeměpisných šířkách máme příliš historických, více či méně vzdálených zkušeností, než abychom se nechali tímto laciným trikem ošálit. Snad v jiné zemi, nebo možná mladí studenti to autorce uvěří, ale i studenti dospějí a snadno při dnešních možnostech informačních zdrojů zjistí ten bezbřehý klam cílící na první signální, kterým se nás autorka této knihy snaží ovlivňovat, nikoliv objektivně informovat. Již v předmluvě autorka uvádí: „Mám strach, že moje země ztratí svobodu a demokracii dřív, nežli si uvědomí, že byla napadena“. Ano, napadení strachem tak, jak jej autorka vyvolává v každé kapitole své knihy, aniž by opustila povrchní rovinu své nehluboké znalosti prostředí politického zákulisí. Tato neznalost je zcela evidentní a nic na tom nezměnil ani fakt, jak dlouhou dobu v tomto prostředí prožila. To, že vidí „absurdní chování svých sousedů na vesnici“, spočívající v obavě z přišedších cizinců je opět jen důkazem autorčina nepochopení obyvatel (a nejen na vesnici, ale proč ten despekt k vesnici a ta selekce, vesnice v sobě vždy nesla sílu zdravého úsudku, dokladem je úsloví „zdravý selský rozum“) této země. Naše historická zkušenost, dostatek sebevědomí a kritického myšlení velké většiny lidí nám umožňuje nezařadit se do stáda, kam nás právě průmysl lží směruje, a to za dlouholetého přispění autorky, která je součástí tohoto oboru, byť nutno podotknout nijak významnou či úspěšnou. Tedy navzdory obavám autorky si občané této země stále udržují zdravé názory v celé své šíři, mohou se o ně přít a nemusí se podřizovat lidem, jakými jsou „političtí marketéři“, kteří by nejraději seřadili voliče do jednoho šiku a samozřejmě do toho „svého“, jediného správného, za který obdrží svých třicet stříbrných, ať je to a od kohokoliv, jen když zaplatí (dosaďte si libovolně Hitler, Stalin, Hillary Clinton, Kim Čong-un či, M. Kalousek nebo V. Filip). Z knihy jsem se nedozvěděl o pozadí politického marketingu nic nového, co jsem se v knize dozvěděl je osobní názor autorky na obyvatele této země, s jakým despektem je hodnotí a jak si je jistá ve svých poučkách o manipulaci s davem. Nelze paušalizovat, a tak je nutné připustit, že částečně jsou autorčiny závěry opodstatněné, avšak současný stav země a společnosti ji usvědčuje z omylu, který není schopna ve své provozní slepotě marketéra vidět. I přes každodenní stěžování si na vše a všechny si lidé v této zemi užívají dosud nebývalá blahobyt a můžeme to relativizovat, ovšem na rozdíl od velké části Světa se zde více než 70 let neválčí, když otočíte kohoutkem u umyvadla, teče voda, což značná část Světa nezná, když zapnete spínač svítí světlo, historicky nejnižší nezaměstnanost, kdy zbyli již nezaměstnaní jen ti, kteří ani práci nehledají, nákupní košíky jsou plné, nabídka zboží nekonečná a stesky na nedostatky jsou naším národním rysem, „aby si snad někdo nemyslel, že jsem spokojen“. Můžeme si číst co nám libo, poslouchat hudbu, která se nám líbí, říkat co si myslíme a dělat co nám zákon nezakazuje. Bezpečí, svoboda a sebevědomí lidé, to vidím kolem se já. Krásná doba, a proto se zde nedaří politickým marketérům, jakými je i autorka této zbytné knihy.
Rád bych alespoň doufal, že autorský honorář za svou knihu (alespoň tu část z mého nákupu) použije autorka v rámci své katarze k pozitivnímu pohledu na své spoluobčany a zaměří se na společensky prospěšnější činnost. Naše nádherná země by byla zase o něco krásnější.