Pojďme se podívat do hlavy
Martins, Isabel Minhós: Uvnitř

Pojďme se podívat do hlavy

Nejspíš o něm víte, ale moc o něm nepřemýšlíte: co je mozek, proč ho máme, jak vzniká, jak roste, co dělá? Proč jsme šťastní, proč pláčeme, proč milujeme? Jak vypadá myšlenka? Chodí za mě nohy, nebo neurony? Až když vám vlastní dítě začne klást banální otázky, najednou zjistíte, jak jsou záludné a že se na ně odpovídá těžko. Už jste si takhle povídali o mozku? Knihu Uvnitř si pořiďte dřív, než bude pozdě!

Na začátku knihy čeká série deseti banálních sdělení typu: „Uvnitř máš mozek. Ale to, že máš mozek, víš jen proto, že máš uvnitř mozek.“ Nebo „Jsi všechno, co se naučíš. Jsi to, co si pamatuješ. Jsi paměť.“ A také: „Každý mozek vstřebává život jiných mozků, které mohou být blízko (kamarád) nebo daleko (autor knihy, kterou čteš, žijící před sto lety na druhém konci světa).“ Ve zkratce je tak naznačeno, že budeme číst o mozku a že to čtení bude přinejmenším lehce neobvyklé. Každý „slogan“ dostává prostor celé stránky a je doplněn spíše schematickou ilustrací – ta jednou trochu připomíná bramborová tiskátka, jindy jde třeba o kresbu provedenou jedním tahem.

Lze spatřit myšlenku?
První kapitola s názvem „Co se děje tam uvnitř“ je hned věnována souvislejšímu výkladu – srozumitelný text dokládá fakta různými praktickými příklady, přirovnáními, úvahami. Už jen nadpisy a mezititulky jednotlivých oddílů celé kapitoly, tvořených kratšími texty o rozsahu jednoho či občas několika odstavců, ale nikdy nepřesahujících stránku, vzbuzují zvědavost a brzdí další listování knihou: jak lákavé je dozvědět se „Proč jsme takoví, jací jsme?“ nebo co se skrývá pod titulkem „Oheň, vaření a neurony – vítězná trojka“? Následuje nadpis ještě napínavější: „Je možné spatřit myšlenku? Zaslechnout ji? Zaznamenat ji?“ A to jsme teprve na straně 35! Výkladové a popisné úseky jsou prokládány ilustracemi, případně krátkými texty vysazenými jiným fontem, které nabízejí shrnutí, definice, kuriozity. Výtvarný doprovod je opět rozmanitý, od kreseb přes koláže, jedny názorně rozvádějí dané téma, jiné jsou abstraktnější.

Další kapitola, „Růst“, pojetím připomíná odborný text – výklad vývoje mozku od embryonálního stadia plodu a doprovodný obrázek jsou propojeny prostřednictvím číslic a písmen označujících popisované prvky, najdeme tu dokonce i poznámku pod čarou. Problematika je zpracována textově a obrazově, ale i pomocí velice hravé grafické úpravy – a to samosebou platí pro celou knihu. Grafické pojetí se totiž mírně proměňuje v každé kapitole, což nepůsobí neústrojně, naopak: tak jak se přesouváme k novým námětům, pozvolna se střídá i jejich pozadí.

O hlubinách mozku podrobně, a přitom hravě
Tolik jen na úvod, abychom naznačili, že kniha Uvnitř, či přesněji Průvodce hlubinami mozku, přináší skutečně komplexní pohled na zvolené téma. A činí tak velmi poutavým způsobem. Informace nejsou nadmíru zestručněny, naopak: publikace poskytuje široký a velmi fundovaný základ všeho, co dnes o mozku a záležitostech s ním spojených vědci vybádali. Celek přesto působí odlehčeně, na čtenářovu pozornost útočí mnoha prostředky od proměnlivé grafiky a pestrého ilustračního doprovodu po vynalézavý způsob dávkování i hierarchizace jednotlivých poznatků. Jak bylo naznačeno, poznatky jsou často vskutku překvapivé – a rozhodně neposkytnou poučení pouze desetiletým adresátům, i mnohý dospělý bude jejich záběrem zaskočen. Namátkou zmiňme, že se zde mluví například o tom, že uvnitř mozku probíhá nekonečná bitva mezi okamžitým požitkem a dlouhodobými cíli, že vnější realita je ve skutečnosti mnohem širší a bohatší než to, co nám přinášejí naše smysly, případně že ostatní lidé jsou součástí našeho mozku a my jsme to, co žijeme, utvářejí nás naše zkušenosti a naše paměť („ty jsi paměť“).

Další kapitoly jsou věnovány po pořádku smyslům, učení, paměti, vědomí, tělu a pohybu, emocím, vztahu ke druhým, tvořivosti, estetickému prožitku. V poslední třetině knihy začíná oddíl „Chceš vědět víc“, který se určitým aspektům věnuje podrobněji. I tady však pokračuje hravý způsob podání informací: někdy je výklad veden jako kvíz, jindy v podobě několika scénářů, pak zase jako dotazník či popis několika experimentů. Nechybí ani grafy, schémata, časové osy, hesláře...

Ptát se jako děti
Jak tahle poučná i hravá kniha vznikla? V portugalském nakladatelství Planeta Tangerina, které před dvaceti lety autorka této knihy spolu s dalšími přáteli založila, vydali roku 2014 knihu Lá Fora (česky vyšlo v Baobabu v roce 2020 pod názvem Venku) s podtitulem Guia para descobrir a natureza (Průvodce po tajemstvích přírody). Publikace se dočkala čtyř reedic a překladu do desítky dalších jazyků. Není divu, že na úspěch chtěli navázat, a celkem pochopitelně se objevil návrh, že další titul by měl dostat název Cá dentro (česky tedy Uvnitř – tak se také jmenuje vydání, které v Baobabu připravili už v roce 2019 – postupovali totiž v opačném pořadí než v zemi, kde se knihy zrodily). Tento svazek vyšel v Portugalsku roku 2017 a autorky v předmluvě popisují, že rozhodnout se pro obsah pojmu „uvnitř“ vůbec nebylo jednoduché: kniha mohla pojednávat o lidském těle a stejně tak o tom, co lze najít uvnitř Země, a proč ne třeba o tom, co se dá dělat doma... Nakonec zvítězila myšlenka věnovat se tomu, co máme uvnitř hlavy, totiž mozku.

Isabel Minhós MartinsMaria Manuel Pedrosa nejsou odbornice v žádné z kognitivních věd, neurověda a neurologie pro ně byly podobně vzdálenými obory jako psychologie, antropologie, filozofie, pedagogika a další oblasti, jež se výzkumem mozku nebo výkladem jeho funkcí zabývají. Jejich postup při práci na knize tak byl jiný, a jelikož jde o publikaci určenou pro děti od deseti let (přesněji: pro čtenáře každého věku – od deseti let), šlo o šťastnou volbu. Namísto toho, aby autorky přemýšlely, jak složitou problematiku pro děti zjednodušit a přístupně přežvýkat, vzaly to z druhého konce, z dětského pohledu. Měly k ruce tým poradců, jimž mohly klást otázky – a právě ty otázky se jim daří vymýšlet přesně tak, jako to umí zvídavé děti. A přesně jako děti mají otázek pořád víc a víc, jako by nevěděly, kdy přestat...

Pokud tedy začnete s dětmi zkoumat, jak jídlo ovlivňuje mozkové funkce, jaká je úloha snů, co jsou a co všechno způsobují emoce, proč se smějeme a proč pláčeme... zkuste si koupit knížku Uvnitř. Bude se vám hodit, až to všechno začnete zkoumat ještě víc, až budete potřebovat vědět, jestli cítíme pomocí smyslů anebo mozku, jestli je smyslů opravdu jen pět, jak se učíme, proč je důležité spát, jak se vytváří paměť, jak víme, co si pamatovat, proč si nepamatujeme první tři roky života... a spoustu dalších věcí.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Isabel Minhós Martins; Maria Manuel Pedrosa: Uvnitř. Průvodce hlubinami mozku. Ilustrace a grafický design Madalena Matoso, přel. Barbora Müllerová, Baobab & GplusG, 2019, 368 s.

Zařazení článku:

dětská

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

90%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse