Jiří Červenka
Červenka, Jiří

Jiří Červenka

Odešel poutník literatury, básník a překladatel, polonofil a dlouholetý kastelán na hradě Pecka.

Jiří Červenka (5. 3. 1943 – 30. 5. 2021), narozený za války v Jindřichově Hradci, patřil ke generaci, u níž „dělat kariéru“ znamenalo tak či onak spolupracovat s komunistickým režimem. A tak vystudovaný filolog a filozof pracoval v manuálních profesích a hlubokou stopu v paměti druhých zanechal také jako kastelán na hradě Pecka, kde později působila i jeho dcera Věra Kociánová, překladatelka z litevštiny. Za svůj život publikoval tři básnické sbírky: Paměť okamžiku (1996), rozsáhlý výbor z jeho texů z let 1963–1995, Konec sezony (2003) a Uvidět Znojmo (2008).

Jiří Červenka se stejně jako řada dalších překladatelů v té době učil polsky jako samouk. Překládal také jen knihy, které pro něj osobně byly zajímavé, třeba prózy Kazimierze OrłośeAndrzeje Stasiuka, román Andrzeje Barta Továrna na mucholapky, povídkový soubor Blázen Huberta Klimka-Dobrzanieckého, Dialogy se Sověty Stanisława Vincenze, eseje Leszka Kołakowského Malé úvahy o velkých věcech nebo básnické sbírky Czesława MiłoszeTadeusze Dąbrowského. Se dvěma polskými básníky, jejichž poezii Jiří Červenka rovněž překládal, ho pojilo přátelství. S Karolem Maliszewským vydali knihu Na obou stranách, v níž básně českého autora najdeme polsky a verše polského básníka česky, kromě toho Jiří Červenka přeložil Maliszewského Rok na cestě. Do češtiny převedl také básně Wojciecha Bonowicze v dvojsbírce Lidové básně / Ozvěny. Jeho zásluhou byl také vydán jedinečný Deník varšavského ghetta Adama Czerniakowa, tedy záznamy předsedy Židovské náboženské obce z let, kdy se postupně schylovalo k likvidaci všech obyvatel varšavské židovské čtvrti. Czerniaków se ho nedožil – spáchal sebevraždu. Kniha vyšla v nakladatelství Sefer, které vede Červenkův přítel Jiří Daníček.

Život Jiřího Červenky byl v určitém smyslu zázračný, nebo spíše se začal podobat svému zázračnému nositeli, který velmi rád putoval pěšky krajinou – nebyl pro něj problém projít desítky kilometrů, běžně překračoval polsko-českou hranici, ale velmi rád také chodil po městě a nepoužíval žádné dopravní prostředky, stejně jako neměl mobilní telefon. Pobýval v časech, kdy dopředu domluvená schůzka na konkrétním místě platí a neruší se hodinu předem jednou SMS zprávou. Hodilo by se říci, že jak Jiří Červenka žil, tak také zemřel – klidně a vyrovnaně. Obklopený svou rodinou, po svaté zpovědi, v zahradě – jakkoli byla jeho smrt nečekaná, vedle smutku přinesla i hluboký pocit, že takto má „bydlet člověk ve světě“. Budete-li mít cestu na hrad Pecka, zastavte se u Stupenského kostelíka, ležícího na červené turistické značce asi 2 kilometry od města. Na přilehlém hřbitůvku, na místě, které si zvolil, odpočívá výjimečný člověk – Jiří Červenka.

 

Aktualita

Spisovatel:

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyky:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse