Přičichnout k filozofii
Pink Box

Přičichnout k filozofii

Barbora Fialová a Jiří Bartoník z nakladatelství Pink Box působí také jako lektoři kurzů Filozofie pro děti. Zabývají se tím, jak přiblížit filozofické uvažování těm nejmenším. Prozradili nám, co chystají nového, a přidali své aktuální tipy na čtení.

V první z epizod podcastu Pod hřbety knih jsme se věnovali filozofii, a sice konceptu, který seznamuje s filozofickým tázáním už ty nejmenší. Našimi hosty byli Barbora Fialová a Jiří Bartoník z nakladatelství Pink Box, kteří působí také jako lektoři kurzů Filozofie pro děti. Vysvětlili, v čem tento koncept spočívá, a představili také šest překladových titulů, jež vydali v loňském roce. Různí autoři v nich formou příběhového vyprávění čtenáře seznamují s životními osudy a základními filozofickými myšlenkami Sokrata, Pythgora, Parmenida, Kanta, Nietzscheho a Kierkegaarda.

iLiteratura: Od natáčení našeho podcastu o Filozofii pro děti uplynulo přes půl roku. Co je od té doby v Pink Boxu nového?
Pink Box: Máme radost z nových plánů, z toho, že se je daří plnit i v dalším roce naší činnosti. Zažili jsme první předvánoční shon na knižním trhu. Začali jsme spolupracovat s novými školami na zavedení filozofie pro děti do výuky a hlavně máme nový ediční plán, ve kterém chystáme vlastní malou edici o filozofických pojmech.

iLiteratura: Během našeho povídání jste prozradili, že na jaře vyjde nová kniha o Hannah Arendtové? Už je v tisku? Můžete knihu v krátkosti představit?
Pink Box: Nová kniha Malé divadlo Hannah Arendtové je v přípravě, do tisku by měla jít koncem března. Vše ale také záleží na tom, jak dopadne kampaň na Doniu, ve které se snažíme předprodejem knihy získat potřebné prostředky na tisk.
Na knihu se moc těšíme i proto, že filozofie Hannah Arendtové je nám blízká a často z ní vycházíme při tvorbě teoretických východisek naší činnosti. Rádi bychom této filozofce věnovali dostatek péče, jelikož si myslíme, že její analýza je pořád čerstvá, nadčasová a především srozumitelná.
V knize se objevují hlavní motivy z jejího díla: především co to znamená jednat ve veřejném prostoru a jak vzniká totalita. Příběh je veden pomocí dialogu, v němž se velká Hannah potkává s malou Hannah-dítětem, jemuž ukazuje svět, a zároveň se musí vypořádat s dětskými otázkami, které velké filozofce pomáhají znovu najít nadhled a vysvětlení pro určité jevy ve společnosti.

iLiteratura: Jak se daří vašim knihám na trhu? Je to pro vás důležité, nebo je vydáváte jako studijní materiál a berete je především jako příručky pro práci na svých kurzech?
Pink Box: Myslíme si, že knihám se daří dobře, pořád to však není v takové míře, abychom byli schopni zajistit určitou finanční jistotu pro vydávání dalších knih, přestože měsíc od měsíce rosteme. Knihy jsou určené pro širokou veřejnost, chceme, aby se témata a filozofové dostali mezi lidi, aby si o nich povídali a třeba dál „přičichli“ k filozofii – a pokud tím oslovíme i dospělé, máme z toho možná ještě větší radost! Knihy do určité míry používáme i při kurzech, ale není to podmínkou. Rádi je představujeme dětem a učitelům, nicméně naše kurzy se obecně zaměřují spíše na schopnost „filozofování“, jejichž podnětem jsou často témata prostě ze života.

iLiteratura: Jak se rozvíjí vaše působení na školách, přibývají nové třídy, nové kurzy?
Pink Box: Máme za sebou dvouměsíční práci na jedné škole, která se zapojila do našeho mentoringového programu, a právě s nimi zahajujeme další dvouměsíční fázi. Chodíme do hodin, potkáváme se s učiteli a děláme „filozofii ve sborovně“. Naším cílem je navazovat dlouhodobou spolupráci, chceme svou přítomností ve škole a hlavně pomocí filozofických konzultací zapojit filozofii do výuky, ale především do života účastníků. Filozofie vyžaduje čas, je těžké spatřovat velké výsledky po jednorázovém workshopu, tam totiž musíte udělat větší show, nelze při něm daná témata a schopnosti prohlubovat. Filozofie vyžaduje změnu postoje: je to stejné, jako kdybyste si mysleli, že budete dobří jógíni po jedné lekci – naše těla a duše zkrátka vyžadují péči.

iLiteratura: Mohli byste připomenout, co je hlavním cílem metody Filozofie pro děti?
Pink Box: Filozofie pro děti, koncept známý také pod zkartkou P4C, jsou postupy nebo principy, které nám umožňují reflexi našeho myšlení, a to především ve skupině, v komunikaci s ostatními, se spolužáky, kolegy z učitelského sboru atd. Tyto principy vám pomáhají odhalovat pravdu za našimi vyjádřeními, o kterých si myslíme, že jim ostatní rozumí, ale po ověření ve skupině například zjistíme, že o stejných pojmech smýšlíme různě, což často vede k velkým nedorozuměním. Ve filozofii jde především o zkušenost dialogu, ten je zprostředkován buď mezi žáky ve třídě, nebo i v písemné formě: jako akademik vedu například dialog s již napsanou literaturou. A pokud vedu dialog, vstupuji do veřejného prostoru, který nás neustále obklopuje – a naším hlavním úkolem je se do něj také zařadit tak, abychom se v něm cítili bezpečně a zároveň druhým neubližovali. Myslím, že po prezidentské kampani si každý dovede představit, jak veřejný prostor dokáže zamávat s emocemi a jak je v tomto ohledu dovednost komunikace, ale třeba i empatie důležitá.

iLiteratura: Čím vás osobně vaše práce nejvíc obohacuje?
Pink Box: Nás samotné to nutí jít s kůží na trh, vystoupit z komfortní zóny a prostě se před lidi postavit a začít s nimi filozofovat. Člověk přitom musí reflektovat své postoje a komunikační dovednosti, což po covidu občas není lehké, sami jsme si trochu navykli být v bezpečí u svých počítačů, které nás sice spojují s ostatními, ale nikdy u nich nezažijete trému, očekávání, prostě veškeré emoce, jež přináší kontakt s druhými.

iLiteratura: Jakou zajímavou knihu o filozofii či s filozofickým přesahem jste za poslední půlrok přečetli a chtěli byste ji doporučit také čtenářům iLiteratury?
Pink Box, Barbora Fialová: Já se přiznám, že poslední dobou mám v merku především dětskou literaturu a z té bych určitě doporučila knihu z nakladatelství Meander Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové. Napsal ji filozof Petr Koťátko a ilustrovala ji jeho dcera Eva Koťátková. Je to takový magickorealistický příběh, občas s hororovými prvky, pohrává si s vaším myšlením, se smazáváním hranic mezi realitou a fantazií.
Pink Box, Jiří Bartoník: Já zůstanu taky u té dětské literatury. Po delší době jsem si pořídil nové vydání Rychlých Šípů Tajemství velkého Vonta. Knihu si čtu pomalu po večerech a obdivuju, jak jednoduše a výstižně jsou v ní popsány základní lidské hodnoty jako kamarádství, odvaha a odpovědnost.

iLiteratura: Jaké máte další plány v Pink Boxu?
Pink Box: Určitě budeme pokračovat v edici Monáda a k tomu bychom rádi přidali vlastní malou edici Les o filozofických pojmech. Pokud by to finančně vyšlo, rádi bychom se pustili i do odborné literatury o P4C, která u nás není příliš dostupná. Pokračovat bychom chtěli především v lektorské činnosti, i z toho důvodu, že je to cesta, která nás momentálně může uživit. Ale uvidíme, čeká nás totiž také rodičovství, takže zřejmě budeme muset s novým členem rodiny i zpomalit.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Milan,

Ptal jsem se vnuka Ríši ,jestli ví, kdo byl Ježíš Kristus. Odpověď zněla ,Ježíš Kristus byl" divný člověk". T o je odpověď zvláštní ,nyní si vzal ilustrovanou Bibli ,tak jsem zvědavý na další disputace.