Pionýři, malované děti?

Pionýři, malované děti?

Jiří Knapík a kolektiv: Pionýři, malované děti? Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968). NLN – Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2022, 544 s.

Jak vypadal každodenní život pionýrů, jaké byly jejich „relikvie“ a proč bylo možné vnímat pionýry na ulicích jako „dekorativní ornament“? Zevrubná práce o organizaci, jíž prošla většina Čechoslováků starších 45 let, ale o které se u nás zatím překvapivě málo píše.