Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti

Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti

Jan Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2008, 250 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Autor v materiálově neobyčejně rozsáhlé a erudované práci vytvořil dílo, které nám přibližuje Chestertonovu literární i publicistickou tvorbu z mnoha zorných úhlů a zároveň na jeho evropské i české recepci ukazuje myšlenkový i duchovní profil doby; v tom je také jeho významná ojedinělost na české literárně historické scéně.

Již sám název recenzované knihy napovídá dvojí: že jde o práci věnovanou teorii a historii literárně-kulturní recepce, a to autora vnímaného okruhem vykladačů neméně širokým než rozporuplným. Této studii, jak se píše v Úvodu, tedy jde hlavně o postižení mnohoznačnosti Chestertonova díla

Jen málokterý světový spisovatel se k Chestertonovi vyjadřoval tak často a také ho ve svých povídkách i esejích tolikrát citoval jak Jorge Luis Borges. V oblasti detektivního žánru ho označil za nejlepšího dědice E.A. Poea, kterého podle něj dokonce předčil. (Borges 2005)

Který spisovatel se může pochlubit tím, že dnes mnozí katolíci usilují o jeho blahořečení, a zároveň byl již před lety B. Václavkem pasován na jednu z lásek avantgardní generace? Který autor byl označen za sloup západní civilizace a současně za bratra klaunů a akrobatů? Všechny tyto charakteristiky se pojí se jménem anglického spisovatele G. K. Chestertona.