3x3 Norén Fosse Saalbachová. Antologie skandinávského dramatu

3x3 Norén Fosse Saalbachová. Antologie skandinávského dramatu

3x3. Norén. Fosse. Saalbachová (Démoni. Klinika. Tichá hudba / Někdo přijde. Podzimní sen. Variace na smrt / Neviditelné město. Požehnané dítě. Konec světa). Přel. Karolína Stehlíková, Michaela Weberová, Zbyněk Černík, Elg, Brno, 2008.

Neviditelné město, nebo spíše celý neviditelný svět uprostřed našeho světa. Utajené místo, kam nikdo nepřichází dobrovolně, ani na návštěvu svých blízkých. Místo, kam jsou odsunuti nemocní umírající lidé, o které se nemá kdo starat a kteří zde jen čekají na svou poslední hodinku. Prvotina dánské dramatičky Astrid Saalbachové, která přináší společensko-kritický pohled na lidské vztahy, neztratila ani po více než dvaceti letech nic na své aktuálnosti.

Dánská dramatička Astrid Saalbachová nás ve svém surrealistickém dramatu Konec světa (Verdens ende) z roku 2003 bere do budoucnosti, kterou představuje jako utopickou společnost naklonovaných lidí bez tradičních morálních hodnot. Konec světa je drsná kritika civilizace, drama o identitě, o návratu ke ztraceným hodnotám a o ženách, které společensko-politická situace nutí vydělávat peníze a odsunout mateřství na druhou kolej.

Drama dánské autorky Astrid Saalbachové Požehnané dítě rozehrává lidskou apokalypsu o převrácených společenských rolích mužů a žen. Svět řídí ambiciózní emancipované ženy, rodičky, ale nikoli matky, vedle nichž tiše existují zakomplexovaní citliví muži a jejich nejisté a nesebevědomé děti. Marná snaha o návrat ke kořenům vyráběním domácí zubní pasty a šitím tradičních šatů a bot se rychle stává módním a dobře prodejným artiklem.

Jak je trojsvazková antologie současného skandinávského dramatu, již pod názvem 3x3 Norén Fosse Saalbachová vydal Elg, zvláštní coby nakladatelský počin a knihkupecký artikl, tak je z hlediska čtenářského zážitku skvělá: dynamická, různorodá, dobře přeložená.

O čem píší současní skandinávští dramatici? Vlastně o tomtéž jako Ibsen a Strindberg. O účtování po sebevraždě, o úzkosti, o krizi středního věku, rodičovském egoismu, šosáctví, o manželském pekle, o démonech v naší duši a znovu a znovu o smrti. Všichni do jednoho si navíc volí středostavovské hrdiny. Přitom dokazují, že „lidé si zaslouží politování“ i nyní, a že i měšťanovi dneška je akutně zapotřebí nastavovat zrcadlo – a bez milosti ho dráždit.

Brněnské nakladatelství Elg, jehož prvním vydavatelským počinem byl sborník ibsenovských studií Ipse, Ipsa, Ibsen (2006), se i v roce 2008 vrátilo do skandinávského divadelního světa. Třísvazkový titul 3x3 Norén Fosse Saalbachová představuje českému čtenáři současné skandinávské drama v podobě jeho tří nejznámějších dramatiků.