Totem a tabu

Totem a tabu

Sigmund Freud: Totem a tabu. O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Přel. Ludvík Hošek, Portál, Praha, 2017, 184 s.

Spis Totem a tabu byl sice mnoha učenci odmítnut, najdeme však také nemálo literátů a myslitelů, které okouzlil a kteří se k jeho vlivu hrdě hlásili. Freud v něm před více než sto lety mimo jiné ohlašoval „návrat totemismu“, což může dnes působit dokonce značně aktuálně.