Spis Totem a tabu byl sice mnoha učenci odmítnut, najdeme však také nemálo literátů a myslitelů, které okouzlil a kteří se k jeho vlivu hrdě hlásili. Freud v něm před více než sto lety mimo jiné ohlašoval „návrat totemismu“, což může dnes působit dokonce značně aktuálně.