Pasoliniho eseje ve své době působily na italskou literární společnost velice provokativně: kontroverzní italský spisovatel a režisér často píchl do vosího hnízda. Podobný pocit z těchto nelehkých, zato pronikavých a upřímných textů budou mít pravděpodobně i čeští čtenáři.

Epizodická skladba románu Pasolinimu umožňuje plasticky zobrazit život v ulicích Říma v celé jeho pestrosti a složitosti, přičemž díky jednotnému prostoru a stejné společenské vrstvě, ze které darmošlapové pocházejí, si román udrží svoji celistvost.

Pasolini miluje bídný a chudý život plný citů a vášní, který ale jako jediný může zůstat zbaven měšťácké přetvářky a jemuž zůstane autentičnost, protože je prožívaný upřímně a z celého srdce