Většinu svých dějin, nejdelší část své existence, se člověk pohyboval ve světě, kterému říkáme doba kamenná, píše spisovatel a publicista Václav Vokolek ve své knize Svět kamenů (2013).

Knihu určenou především dětským čtenářům tvoří čtyři samostatné příběhy propojené prostorem městečka Stará Říše (souvislost se Starou Říší Josefa Floriana se omezuje na zmínku a pak doslov).