Martin Hilský se ve své nejnovější odborné publikaci opět vrací k Shakespearovi, konkrétně k alžbětinské době, kterou poutavě popisuje v celé její šíři – od vlivu reformace na celospolečenské dění až po královské i veřejné parky a život žebráků a jiných lidí na okraji společnosti. Přestože se mnoho Shakespearových her neodehrává na Britských ostrovech, Hilský skvěle demonstruje, jak moc se Shakespearova doba propsala do všech dramatikových děl.

Hilského kulturně-historicko-literární studie celého klasikova díla Shakespeare a jeviště svět představuje nový vzor pro literárněvědné práce v České republice, a to nejen co se týká úplnosti zkoumané látky. Zmíněná rozmanitost způsobu prezentace, pojetí obsahu a organizace předkládaného materiálu jsou v  českém prostředí ojedinělé.

Dávno, dávno již tomu, co Kingsley Amis napsal Šťastného Jima, nejlepší komickou prózu poválečné britské literatury, která se postupně, a aniž by to Amis zamýšlel, stala zakladatelským dílem tak zvaného univerzitního románu (campus novel).