KS

Krzysztof Siwczyk

Zbytečná diagnóza Může být něco více zavazujícího než nevyhraněná hudba, než život, vůči kterému nelze zaujmout žádné stanovisko? No a co ještě? Bytí bez přesvědčení, trvání, které ochromuje představivost tak, že zapomínáš na její existenci, v tom smyslu, v jakém zapomínáš spát a jen se snažíš předstírat, že víš, jak se to dělá. Máte ještě nějaké otázky? Jasná věc, můžeme si je ušetřit a dál makat jak boží hovada, kupovat šmejdy, které nám cpe svět.

Básník (nar. 1977), zakládající člen slezské skupiny Na dziko/Na divoko. Česky vyšly jeho básně v antologii poezie slezské skupiny Na divoko Mrtvé body (Protimluv 2006) a v Antologii současné polské poezie v překladu Jana Fabera. Siwczykův jazyk, který od jeho první sbírky Divoké děti (1995) prošel výraznou proměnou, je náročný, uzavřený ve svém světě, využívá hovorové obraty nebo frazeologismy a zapojuje je do složitých větných konstrukcí, záměrně vychýlených z běžné skladby.