Zevrubně vylíčený a mimořádně čtivý příběh jednoho z nejrevolučnějších objevů biologie za posledních několik desetiletí i všech badatelů, kteří se o něj zasloužili. Hlavní hvězdou knihy je však americká biochemička Jennifer Doudnaová, která za tento mimořádný počin získala v roce 2020 Nobelovu cenu.

Nekompatibilní soubor recenzí, nekrologů a zamyšlení. I tak by se dala charakterizovat nově přeložená kniha vlivného novináře Isaacsona. V něčem je přehnaně patetická a idealistická, její český překlad se příliš nepovedl, ale zájemce o hlubší pochopení amerických dějin by přesto zajímat měla.

Autorova obrana základního výzkumu je v současné České republice velmi aktuální. A myšlenka symbiózy umění, vědy a techniky je v knize představena nikoli jako chiméra, nýbrž jako cosi velmi konkrétního, co má nezpochybnitelné výsledky. Právě v tom je kniha nejpodnětnější.