Mozek je jedna z nejúžasnějších a nejméně prozkoumaných oblastí našeho těla. S využitím stále lepších výzkumných přístupů se nám však daří různá jeho tajemství odhalit. V knize amerického neurovědce se čtenář poutavou a srozumitelnou, přesto nezkreslující formou dozvídá, jakou roli mozek hraje v našem každodenním rozhodování, vnímání reality či chování. A seznámí se s názory, jak některé z našich vědomostí o mozku půjde v budoucnu využít k léčbě nevidomých či neslyšících pacientů.

Eagleman přináší celistvý pohled na fungování mozku, spojený navíc se čtenářsky atraktivním výkladem. Dokáže i napříč staletími vést podnětný dialog s umělci a filozofy. Ukazuje, že to, co o člověku tvrdí umělci už dlouho, nyní potvrzují i neurovědci: mozek funguje jako tým soupeřů, takže to, co si o druhém člověku myslíme, je něco jako verze zprůměrovaná v čase.