Autoři vyvrací (už dávno vyvrácené) pomluvy o satanismu zednářů. Argumentují mimo jiné tím, že ani v oficiálních církevních dokumentech nikdy nepadlo výslovné obvinění ze satanismu. Otázkou je, jestli je mezi současnými spikleneckými teoriemi právě tato ta nejnebezpečnější.

Z hlediska historického ponoru a teologické systematičnosti je u nás tato monografie o vztahu teologie a přírodních věd jedinečná. Nabízí mimořádný rozsah pramenů a autorských reflexí a zaujme nejen čtenáře křesťanské orientace.

Významný katolický teolog se v této publikaci snaží – na rovině teologické i osobně autobiografické – vyrovnat s tématem, které pro jeho církev dlouho představovalo ožehavý problém. Kniha může vzbudit debaty o tom, jestli existuje jen jediná, více či méně obecně sdílená racionalita a nakolik je současný člověk schopný vůbec pochopit upáleného středověkého kněze.