MM

Miloš Mendel

Kniha čtivým způsobem seznamující s teorií a praxí islámu má svůj takřka nedocenitelný význam. Právě na současném vztahu většiny Čechů k muslimům se totiž vyjevuje pravdivost výroku, že nejvíce se bojíme toho, o čem nic nevíme. A na to, aby si Češi začali osvojovat solidnější znalosti o islámu, je nejvyšší čas.

Autor nebagatelizuje mimořádnou závažnost aktuálního dění na Blízkém východu ani jednání a chování jednotlivců, skupin a vlád, které se dopouštějí děsivých zločinů proti lidskosti, proti svobodě, proti jinak smýšlejícím, ženám, dětem a jinověrcům. Dává je do kontextu dějinných událostí a snaží se je komentovat s odstupem nezávislého pozorovatele.