AP

Andrej Platonov

Román o budování komunistické osady daleko od centra, kdesi v rozlehlých ruských stepích bývá nejčastěji spojován s pojmy utopie, anitiutopie či apokalypsa. Po jeho stranách stejně jako po nedozírných prostranstvích Ruska vyhlížejícího nadcházející revoluci bloudí doslova cervantesovské typy hledající štěstí, očekávající příchod pozemského ráje.

S delším časovým odstupem se obrací k českému čtenáři se svou zašifrovanou zprávou o apokalypse ruské utopie Andrej Platonov, který je ve světových rusistických kruzích považován za klíčového autora revoluční prózy meziválečného údobí.

...jazyk prózy Andreje Platonova, o němž je možné stejně úspěšně říci, že přivádí ruský jazyk do významové slepé uličky nebo, což je přesnější, odhaluje filosofii vedoucí do slepé uličky v samotném jazyce. Pokud je toto tvrzení alespoň z poloviny pravdivé, stačí to, aby bylo možné Platonova označit za mimořádného spisovatele naší doby...