Potok ve svých prózách známých také v českých překladech čerpá z vlastního dědictví ortodoxního judaismu a snaží se řešit otázku, jak by se měl věřící člověk pohybovat v moderní kultuře, což je podle něj ústřední problém jakéhokoli systému víry ve světské společnosti.

Konflikt mezi vírou a uměním, mezi hluboce religiózním pohledem na skutečnost a veskrze světským prostředím, konflikt mezi dvěma světy, tradičním a moderním - to je téma vlastní hned celé řadě židovských autorů našeho století. Nejinak je tomu v díle amerického spisovatele Chaima Potoka, ba co víc, v jeho případě, mohlo by se zdát, je tento konflikt snad ještě vyhraněnější.