Pohádkový příběh švýcarského autora Maxe Bolligera Šťastný skřítek s ilustracemi Petra Síse připravilo v českém překladu Magdaleny Hennerové nakladatelství Paseka právě v roce, kdy bylo výtvarníkovi českého původu uděleno nejvyšší uznání, jehož lze na poli knižní tvorby pro děti dosáhnout – Cena Hanse Christiana Andersena.

U knih Petra Síse hrála vždycky podstatnou roli jejich obrazová složka, autor je koneckonců hlavní profesí výtvarník a ilustrátor. Jeho letošní novinku Ptačí sněm by však měl recenzovat spíše kritik výtvarného umění. Ptačí sněm je více obrazové album než kniha v klasickém slova smyslu, kde se ve vyrovnaném poměru doplňují text a obraz.

Malý Petr zrovna ležel v nemocnici a nedokázal hýbat rukama ani nohama. Po probuzení spatřil nějakého cizího pána, který mu vyprávěl neuvěřitelné příhody ze svých cest. Teprve po několika příbězích si Petr uvědomuje, že ten z počátku neznámý člověk je jeho otec.