HM

Hana Mžourková

Banality (Banalije, 2003) jsou v pořadí desátá sbírka Braneho Mozetiče. Tato kniha je obvykle označována jako básnická sbírka homoerotické poezie – a skutečně má v Mozetičově poezii téma lásky a erotiky významné místo, milostné dění je však zasazeno do „banálních situací“, které fungují jako svébytný katalyzátor a předkládaná banálnost života i věčné hledání lásky a porozumění tak získávají hlubší význam.

BOJÍM SE JÍT KOLEM TVÉHO DOMU. VŽDYCKY / jsem se tě bál, tvých očekávání, tvého / pochopení. Byla jsi silnější. Scény, / rozbité talíře, nebo jak jsi vyskočila / z auta, lehla si před něj a křičela: / No tak mě přejeď! V záři světlometů to vypadalo / děsivě. Chvěl jsem se, když ses začala / vracet pozdě, nebo až k ránu. Tvůj / pohled mi trhal nervy na cucky. /