V Lipsku
Zábranský, David: V Lipsku

V Lipsku

Česká literatura, na tři západy uzavřená ve své zvukově izolované komoře, od konce března zažívá výjimečné období. Je po lipském knižním veletrhu, na kterém se naše izolovaná komora předvedla v celé své komplikované kráse. Česko sbalilo svůj dutý sud, plný špinavých Diogenů, a poslalo ho za tahačem do někdejšího centra německé vzdělanosti.

Nyní se čeká, co bude. Všichni přikládají uši k sudu, jedni zevnitř, druzí zvenku. Natěsnaní spisovatelé s hrnkem na dřevě poslouchají, jestli se o nich tam venku nezačalo náhodou něco říkat. A venku všichni poslouchají, jestli ta prkennost, která se vyvezla až do Německa, po svém návratu náhodou konečně nevydá nějaký hlásek.

Byl jsem jedním z těch, kdo měli tu čest. Celkem nás v Lipsku bylo tuším pětapadesát. Pokud je to pravda, tak spisovatelské sloupky na iLiteratuře mají na rok vystaráno, neboť každý, kdo v Lipsku byl, určitě má něco k vyprávění. Česká veřejnost se díky našemu mediálně zachycenému hostování v Lipsku dověděla o faktu, že česká literatura žije a jezdí do světa. Co tvoří tuhle českou literaturu? Kdo ji píše? O čem? A co na nás Němci? Tyhle otázky jistě venku, mimo sud, padají. Je povinností nás všech, kdo žijeme a píšeme v té dřevěné ponorce, podat o své plavbě zprávu.

Když jsem přijel vlakem do Lipska, hned na nádraží jsem uviděl banner s námořnickým „AHOJ!“ a pozvánkou na český stánek. Dobře, pomyslel jsem si. Jsme vidět, pěkná grafika. Silou spisovatelů nicméně je slovo. Byli jsme tedy i slyšet?

Na výstavišti jsem se setkal s nepochopením. Chudáci němečtí pořadatelé, uvaděči a hlídači. Většinou jim bylo kolem dvaceti a měli uhry. Východní Německo se jim propisovalo až na ksicht. Naši druzi z podpalubí, pomyslel jsem si a pocítil k nim blízkost. Zeptal jsem se jednoho poďobaného chlapce na náš stánek, který jsem nemohl najít. V odpověď se mi lámanou angličtinou dostalo otázky, zda hledám „check in“. Jako na letišti. Bloudil jsem další čtvrthodinu mezi milovníky komiksů (všichni byli neurčitého věku, pohlaví a rozumu; jistě vím jen tolik, že si většinou v náručí nesli plyšové zvíře), než jsem našel naše zastoupení. V tom popisu dotazování a bloudění prosím nemá být kritika. Ani poďobaných Němců, ale ani Moravské zemské knihovny, která naši účast zajišťovala. Náš stánek tam byl. To je hlavní. A byl český. Až moc český. A trošku anglický…

Tím se vracím k „czech-inu“ z předchozího odstavce. Patřil jsem k hříšníkům. Ptal jsem se na náš stánek poďobaného Němce anglicky, neboť moje němčina je slabá. No jo… Ale ono jde dokonce zobecňovat: dámy a pánové, naše němčina je slabá. Z těch pětapadesáti autorských duší údajně devět přislíbilo, že se před Němci vyžvejkne německy, načež se vis-à-vis akci číslo smrsklo na čtyři. Po příjezdu do Lipska se potenciálním polyglotům rozklepala kolena. No ano, pouzí čtyři z nás nakonec mohli na veletrhu konverzovat bez nepříjemného ocasu překladatele. Tihle čtyři pak byli zaslouženými králi a královnami: Rudiš, Denemarková, ale i Semotamová. Kdo byl ten čtvrtý, nevím.

Lipský veletrh prostě lpí na komunikaci v němčině; od posledního poďobaného uvaděče až po šéfa. S návrhem užít coby komunikačního prostředku angličtinu jsem opakovaně pohořel. Nejde to, nedělá se to. Němčina je krásná a důležitá. Dobře. Lpění na němčině je roztomilé. Češi na Světě knihy taky chtějí debaty v češtině. Ovšem. Takový byl (a je) starý svět.

My už ale nějaký ten pátek žijeme v jiné době. Na jedné planetě, která navíc zrovna má hodně potenciálně finálních problémů. Je před námi dokořán rozevřeno množství zásadních otázek, na které musíme společně hledat odpovědi. Možná je to i rolí spisovatelů a intelektuálů – navrhnout, co dělat.

Ať se nám to líbí, nebo ne, jsme na jedné lodi a jednací řečí téhle lodi je angličtina. Diverzita – jazyková i jiná, třeba množství zvířátek v přírodě – je obecně hezká, na první pohled hodnotná. Ale možná už na udržení diverzity není čas. Archa je malá a všechny zajíce už stejně pochytat nemůžeme. Jinými slovy, možná budeme muset obětovat mnohost, pokud se máme zachránit. Není to beznadějné: i blbou angličtinou se dá říct mnoho zásadních věcí.

Němci mě v tomhle smyslu zklamali. Podle mě se lpěním na své krásné řeči dokonce zpronevěřují svému pěkně nastartovanému poválečnému projektu, jemuž aspoň já rozumím jako projektu osvícenskému a univerzalistickému; Němci se po válce rozhodli, že věci povedou spíše v duchu Kantově, než aby se s pomocí Nietzscheho znovu pokoušeli vytrhnout Německo z kořenů a přestěhovat ho cu grunt na jih. Německo od roku 1945 chce zůstat, kde je, a chce šířit univerzální dobro.

Lpění na německém jazyku se v tomhle rámci jeví být čímsi provinčním. Je v tom parochialismus a dokonce i tolik odmítané národovectví. Každá intelektuální komunita, která se v rámci mezinárodních veřejných debat rozhodne lpět na svém mateřském jazyce, se dostává do situace buržoy, který si v klimatizovaném bytečku hýčká své polštáře. Zatímco venku na ulici už duní vítr, brutálně se otepluje a rozbalují se revoluční prapory. Není čas. Knížky jsou jedna věc, ty ať se klidně vlečou v překladech, ale debata teď musí chtě nechtě kmitat a odsýpat.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Radovan Auer,

Drobná připomínka, Davide, když už jsi zmínil Svět knihy. Zahraniční spisovatele do češtiny nenutíme, naopak jsme asi jediná akce svého druhu, kde jsou pořady kompletně tlumočeny simultánně. Zakládám si na tom, konsekutivní tlumočení spolehlivě zabije sebelepší debatu. Stojí to dost peněz a můžeme si to dovolit díky rozsahu, kdy celý náš zahraniční program je asi tak velký jako ta česká účast v Lipsku. Ale právě v Lipsku jsem si potvrdil, že to má cenu.

emil hakl,

Rychle ovšem mizí i kontinuita, neřkuli solidarita českých spisovatelů bez ohledu na dorozumívací jazyk (možná by mohl být český). Protože mi připadá důležitá, mám ti za zlé, Davide, že se na jejím zpochybňování vytrvale podílíš.

Martin Liška,

Napsat takovýhle sáhodlouhý text na téma "Neumím německy", to je ovšem výkon. A jste si, pane Zábranský, tak jistý, že kdyby jednací řečí veletrhu byla angličtina, že by počet českých spisovatelů schopných komunikovat s moderátory i publikem bez pomoci tlumočníka byl skutečně výrazně vyšší?