Od švédštiny k maturitě
Májová, Kristina: O ostatních nevím nic

Od švédštiny k maturitě

Ve svém debutovém románu sází scenáristka Kristina Májová na svébytnou protagonistku. Alice, která začne v dětství sama od sebe mluvit švédsky, však není jediným lákadlem knihy. Ačkoliv jsou například popisy pubescentní neohrabanosti trefné, zůstal román tak trochu na půli cesty.

Hlavní postavou debutového románu scenáristky Kristiny Májové (nar. 1988) O ostatních nevím nic je Alice, kterou v knize sledujeme od jejího narození až do období krátce po maturitě. Alice žije od dětství v přesvědčení, že když si něco dostatečně intenzivně a dostatečně často přeje, nakonec se jí díky tajemnému jedinci, který je v knize označován zájmenem zdůrazněným verzálkou (On, Jemu apod.), každé přání splní. Třebaže tato dívka hraje v knize jednoznačně prim, autorka živě vykresluje i několik dalších postav a dobře jsou popsané také interakce mezi nimi. Kristině Májové se přesvědčivě daří zachytit to, co postavy prožívají, prostředí, kterými v průběhu života postupně procházejí, i situace, s nimiž se musejí vypořádávat.

Vedle Alice figurují ve vyprávění především její ovdovělá matka Jana, babička Olga, dlouholetý nejlepší kamarád a spolužák Marcel a konečně muzikant Tomáš Těšitel. O poznání staršího hudebníka Alice potká, ještě když sama chodí do školky, a zamiluje se do něj. Nikoliv však obvyklým způsobem. Tomášem, ze kterého se po čase stane vcelku úspěšný, byť (alespoň jak můžeme soudit dle občasných úryvků z jeho textů) poněkud neobratný písničkář, je Alice naprosto uhranuta. Vystřihuje si všechny články o něm, rozhovory, jež rozdá, a umí z nich zpaměti citovat. To jí samozřejmě pomůže ve chvíli, kdy se s Tomášem konečně setká, avšak i když zná zpěváka možná lépe, než se zná on sám, propastný věkový rozdíl mezi nimi zeje nadále. Nebudu prozrazovat, jak se vztah mezi Alicí a Tomášem nakonec vyvine, avšak mohu uvést, že tvoří pouze jednu linii tohoto románu, a ačkoliv se v určitém momentu může zdát, že právě tato linie bude ústřední, představuje pouze část spletitého vztahového přediva mezi postavami knihy.

Kromě toho, že má Alice výše zmíněnou (super)schopnost, se v dětství vyznačuje ještě jedním specifickým rysem – nemluví, respektive nemluví česky. Zato si její matka brzy povšimne, že komunikuje „tajným jazykem“, jímž je, jak se ukáže, švédština. Hrdinčina výstřednost však nemluvností nekončí. A ačkoli se Alice nakonec česky přece jenom rozpovídá, jako výstřední dívka vcelku mezi spolužáky očekávatelně moc nezapadne a možná ani nechce.

Popisu prostředí školní třídy a školního kolektivu věnuje Kristina Májová značný prostor. Výborně zachycuje první pubertální zamilovanost, alkoholové úlety i zkušenosti se sexem. Povedlo se jí přiblížit teenagerskou neohrabanost a trapnost iniciačních situací, jimiž si musí projít snad každý. Tyto situace popisuje s jemnou ironií, ale zároveň vnímavě, bez snahy postavy jakkoliv shazovat či se jim vysmívat. Studentskou každodennost sledujeme nejen Alicinýma očima, z velké části nahlížíme do středoškolského kolektivu i díky Marcelovi, mimořádně inteligentnímu chlapci, který je v podstatě outsider, navíc dlouhá léta nešťastně zamilovaný do spolužačky Karolíny – ta však je, slangem školní třídy, úplně jiná liga než on. Přesto si Marcela vybere jako svého nejlepšího kamaráda a důvěrníka. Což jen jitří Marcelovo neštěstí, protože se sice pohybuje v Karolínině nejtěsnější blízkosti, avšak třídní hierarchie mezi ně staví nepřekonatelnou bariéru – Karolína je kráska, Marcel učitelčin oblíbenec, kterého zajímají hlodavci.

Specifický vztah má Alice s babičkou Olgou. Zprvu ji nesnáší a neustále si přeje, aby měla babičku jinou. Jakmile se jí to splní – byť poněkud odlišným způsobem, než jak si představovala –, s babičkou začne vycházet dobře. Jenže ještě předtím prochází tato dvojice mnoha nepříjemnými peripetiemi. Olga se neustále pokouší Alici rozmluvit a přimět ji k tomu, aby k ní něco cítila. A když to nejde po dobrém, uchýlí se k poměrně drsné taktice – před malou Alicí například předstírá, že zemřela. Na tyto brutální útoky Alice odpovídá tím, že se před babičkou zamyká na záchodě nebo v koupelně. Podobných třenic mezi postavami sledujeme v románu velké množství a postupně, jak Alice dospívá, se stávají temnějšími, závažnějšími. Leitmotivem celé knihy přitom zůstává Alicina posedlost představou, že každé její přání se jednou vyplní a čas od času se může obrátit proti ní.

Jak Alice tento rozměr své schopnosti, občas i bezděčně, prozkoumává, její vztah k Němu se mění. Zprvu jej adoruje, potom nesnáší, přijímá ho, spílá mu, snaží se s ním vyjít po dobrém apod. Jak četba postupuje, objevují se nové a nové změny v Alicině postoji k Němu – přičemž tento postoj vlastně utváří způsob jejího chování a prožívání. Takže čtenář jako by napříč knihou sledoval hned několik protagonistek. V tomto ohledu mohla autorka možná trochu ubrat, aby román působil konzistentněji. Avšak myslím si, že určitá kompoziční rozvolněnost není ve výsledku na škodu. A to mimo jiné z toho důvodu, že právě pasáže, které se jakoby odklánějí od ústřední příběhové linky – například ty, které zachycují Marcelovy marné pokusy zalíbit se Karolíně –, působí v celém románu nejpřesvědčivěji.

Čeho na druhou stranu litovat lze, je skutečnost, že se autorka neodhodlala k výraznějšímu stylistickému projevu. Román je vyprávěn jazykem, který bychom s přihlédnutím k české prozaické produkci posledních let mohli označit za bezpříznakový a kterým se Kristina Májová přibližuje autorkám, jako jsou třeba Alena Mornštajnová nebo Viktorie Hanišová. Jazyk těchto autorek není nijak obrazný, vytříbený, nestrhává na sebe pozornost, s určitým zjednodušením se dá říct, že je zvolen tak, aby co nejméně „překážel“ vyprávěnému příběhu. V případě románu O ostatních nevím nic je to škoda, protože příběh, který se na stránkách této knihy odvíjí, by si zasloužil charakterističtější styl a třeba i nápaditější střídání stylistických poloh. V podstatě jediným výrazným jazykovým ozvláštněním je v próze občasné užívání Alicina „tajného“ jazyka – vzhledem k tomu, že po každé promluvě v tomto jazyce si můžeme přečíst i český překlad, to však vskutku žádný odvaz není.

Kdyby byl debut O ostatních nevím nic napsán s větší odvahou a stylistickou invencí, snad by to byl i nadprůměrný román. Takto se Kristina Májová uvádí knihou, která není špatná, která se pohodlně čte a ve které najdeme několik zajímavých nápadů a množství silných momentů. Ve výsledku jde ale pouze o řadový titul, jenž žádný mimořádný zážitek nenabízí.

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Host, Brno, 2020, 336 s.

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Hodnocení knihy:

60%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse