Píle a bezohlednost
Auci, Stefania: Sicilští lvi

Píle a bezohlednost

Stefania Auci napsala napínavý historický román o sicilské podnikatelské rodině Floriů. Příběh o ekonomickém a sociálním vzestupu této rodiny v 19. století je zároveň příběh ženské emancipace. Výborná práce se zdroji zároveň přináší čtenáři četné informace o historii Sicílie a událostech, které vedly k sjednocení Itálie v roce 1861.

Po děsivém zemětřesení v Kalábrii roku 1799 se bratři Paolo a Ignazio Floriové rozhodnou přestěhovat do sicilského Palerma a rozjet zde obchod s kořením. Po skromných začátcích a neshodách s provozovateli již existujících apatyk se Paolovi a Ignaziovi podaří položit základy budoucího Floriova impéria, jehož aktivity v době největšího rozkvětu sahají od vinařství a konzervování tuňáka až po provozování poštovních služeb.

Po Paolově předčasné smrti se Ignazio ujímá výchovy jeho syna Vincenza. Právě Vincenzo postupně dovede jméno Floriů k největší slávě. Zatímco Paolo a Ignazio musí čelit projevům pohrdání ze strany původního palermského obyvatelstva, Vincenzova vášeň a jistá arogance jak v obchodním, tak i v osobním životě mu umožňují dosáhnout nevídaných úspěchů.  

Sicilské autorce Stefanii Auci (nar. 1974) se podařilo plasticky vylíčit příběh významné sicilské podnikatelské rodiny Floriů od příchodu na Sicílii v roce 1799 až do roku 1868. Osudy rodiny Floriů se prolínají s pohnutou historií Sicílie 19. století. Mezi mnohými událostmi můžeme uvést například vzpouru místního obyvatelstva proti vládnoucí dynastii Bourbonů, sjednocení Itálie roku 1861 a naprostý nedostatek zájmu nových italských elit o stav Sicílie na konci příběhu.

Slábnoucí síla tradice, proměny genderových rolí

Témata strachu z neznáma a pohrdání nově příchozími jsou v dnešním kontextu stále aktuální. Zároveň Stefania Auci ukazuje i méně známou tvář Sicílie jako prosperující křižovatky mezinárodního obchodu. Věnuje také velkou pozornost vylíčení historických souvislostí, kterým jsou zasvěceny krátké úvodní kapitoly, aby se čtenáři měli možnost seznámit s historií Itálie 19. století. Společenské změny, které se promítají do osudu rodiny Floriů, se mimo jiné týkají role žen: zatímco Paolova manželka Giuseppina musí nedobrovolně opustit milovanou Kalábrii, když odchází společně s manželem a švagrem do Palerma, další generace floriovských žen postupně stále důrazněji bojuje o své místo ve společnosti. Opouštění tradičních genderových rolí se také projevuje ve vztahu mezi Vincenzem, synem Paola a Giuseppiny, a milánskou dívkou Giulií Portalupi. Vincenzo se dlouho nechce vzdát myšlenky na výhodný sňatek s představitelkou šlechtického rodu, zatímco Giulia se neváhá vystavit opovržení své rodiny i celého okolí, aby udržela nemanželský vztah s Vincenzem.

Stefania Auci detailně nastudovala historii rodiny Floriů, včetně dobových reálií, například i architektonického uspořádání jejich četných usedlostí na Sicílii. Zobrazení vzájemných vztahů postav je ale kostrbatější: vztahy oscilují mezi naprostou vzájemnou oddaností, panující mezi Vincenzem a Giulií, a pramalým zájmem, který Vincenzův syn Ignazio projevuje své manželce Giovanně D’Ondes Trigona. Realita 19. století, pro niž jsou charakteristické dohodnuté sňatky a mimomanželské vztahy, byla pravděpodobně výrazně pestřejší a složitější.

Jiná Itálie, jiná Sicílie

Stefania Auci patří k nové generaci jihoitalských spisovatelek, podobně jako Nadia Terranova (Sbohem, přízraky, 2018, česky 2020) a Viola Ardone (Vlak pro děti, 2019, česky 2020, a Nejsem jako džbán, 2021, česky 2022). Ovšem na rozdíl od těchto dvou autorek se Auci zabývá vzdálenější italskou historií. Nabízí se také srovnání se sicilskými rodinnými ságami, například Gepardem Giuseppeho Tomasi di Lampedusa nebo I Viceré (Místokrálové) Federica De Roberto. Toto srovnání ovšem autorka odmítá se slovy, že je předčasné: význam jejího díla ukáže teprve čas.

Sicilští lvi představují zajímavý a výborně zdokumentovaný exkurz do minulosti méně známé, i když velice významné italské podnikatelské rodiny. Mimo rodinnou historii se čtenář také dozví četné informace o rozvoji architektury (včetně secesní) a podnikání na Sicílii. Zajímavá je také absence jakéhokoliv podnikatelského neúspěchu v prvním dílu ságy. První díl Sicilských lvů je věnován píli a odhodlání rodiny Floriů, ale také jejich podnikatelské bezohlednosti, díky které se jim podaří za relativně krátký čas dosáhnout obrovských úspěchů. Vzestup Floriových se zdá být nezastavitelný. Přílišná rozmařilost časem ale přivede rodinu ke krachu – to je ovšem tématem až druhého dílu ságy, L’inverno dei Leoni (Lví zima, 2021, pro český trh dodatečně rozděleno do dvou poddílů, z nichž první – Lvi na výsluní – vyšel v roce 2022).

Hlavním přínosem Stefanie Auci je nejenom výborná práce s historickými zdroji, ale také podání komplexního a nestereotypního obrazu Sicílie. V tom se tvorba Stefanie Auci podobá dílu jiného sicilského spisovatele, Andrey Camilleriho. Snahou obou autorů je narušit stávající narativ o Sicílii a zprostředkovat jiný, autentičtější pohled. Díky práci zmíněných jihoitalských autorů mají čtenáři konečně možnost seznámit se s jinou Sicílii než tou, která je sužována korupcí a mafií. Věřím, že právě to zahraniční čtenáři ocení.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Alice Flemrová, Grada, Praha, 2020, 448 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse