Příběhy raně křesťanských mučedníků

Příběhy raně křesťanských mučedníků

Petr Kitzler (ed.): Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Přel. Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler, úvodní studie Jiří Šubrt, Vyšehrad, Praha, 2009, 400 s. + 16 s. obrazové