Příběhy raně křesťanských mučedníků
Kitzler, Petr: Příběhy raně křesťanských mučedníků

Příběhy raně křesťanských mučedníků

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v těchto dnech ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nový svazek zaměřený na literaturu staré církve.

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v těchto dnech ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nový svazek zaměřený na literaturu staré církve. Předkládaná publikace je první reprezentativní výběr z nejstarších latinských a řeckých spisů, jejichž jednotícím tématem jsou postavy mučedníků – žen a mužů, kteří se v prvních čtyřech staletích odmítli vzdát své křesťanské víry, která byla pohanskou většinou chápána jako potenciální politická i mravní hrozba, a podstoupili pro ni mučednickou smrt. Výbor přináší důkladně komentované překlady jedenadvaceti nejvýznamnějších martyrologických textů (tzv. actapassiones martyrum), které jsou (s výjimkou Umučení Polykarpa) do češtiny přeloženy poprvé. Výběr zařazených textů se primárně neřídil historickou autenticitou jednotlivých textů, ale byl veden snahou přiblížit znepokojivý fenomén mučednictví z různých pohledů, v různých literárních žánrech a z hlediska mnohdy rozdílných cílů, které anonymní autoři sledovali. Celá kniha je uvozena studií Jiřího Šubrta, která mučednictví zasazuje do širokého literárního, historického i teologického kontextu. Knihu doprovází rovněž barevná obrazová příloha, která názorně ilustruje osudy a postavy mučedníků na základě raně křesťanských i raně středověkých zobrazení.

 

Přeloženy jsou následující texty:

Umučení svatých Ptolemaia a Lucia
Umučení Polykarpa
Akta Iústína a jeho druhů
Umučení svatých Karpa, Papyla a Agathoníké
Dopis lyonské obce
Akta mučedníků ze Scilli
Umučení Apollónia (Apollóa)
Umučení svatých Perpetuy a Felicity
Akta Perpetuina A
Umučení Pionia a jeho druhů
Akta Acaciova
Akta Maximova
Akta Cyprianova
Pontius: Život Cyprianův
Umučení svatých Mariana a Jakuba
Umučení svatých Montana a Lucia
Umučení svatých Fructuosa, Auguria a Eulogia
Akta Maxmiliánova
Umučení Marcela
Umučení svaté Kryšpíny
Umučení Felika

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Petr Kitzler (ed.): Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Přel. Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler, úvodní studie Jiří Šubrt, Vyšehrad, Praha, 2009, 400 s. 

Zařazení článku:

náboženství

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;