Ptáci bez křídel

Ptáci bez křídel

Louis de Bernières: Ptáci bez křídel. Přel. Viktor Janiš, BB art, 2005, 520 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Pro rodilého Angličana netypické příjmení jako by v případě Louise de Bernièrese (1954) předznamenávalo i exotické teritoriální zasazení příběhů jeho próz. Dějištěm románů tzv. „jihoamerické“ trilogie je fiktivní země nápadně připomínající Kolumbii.

Lidé, co tu zůstali, se často v duchu vraceli k tomu, proč İbrahim přišel o rozum. Vím to jen já, ale zavázal jsem se o tom navždy pomlčet. Úpěnlivě mne tenkrát prosil, abych ctil jeho smutek, anebo se ustrnul nad jeho vinou, jak tomu také říkal...