Jaroslav Daneš působí na Katedře filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde se věnuje klasické a politické filozofii. Toto odborné zaměření se promítlo i do Danešovy nové monografie, v níž se zaměřil na politicko-ideologický rozměr řecké tragédie, kterému, jak sám uvádí, nebyla v českém prostředí dosud věnována soustavná pozornost.

Jaroslav Daneš, který vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, se v posledních letech věnuje především antickému politickému myšlení. Výsledky svého zkoumání politických dimenzí klasického řeckého dramatu 5. století pak předkládá ve své nové knize, která soustřeďuje autorovy dílčí studie na toto téma z let 2008–2012, jež vyšly původně časopisecky u nás i v zahraničí.