Politické aspekty řecké tragédie
Daneš, Jaroslav: Politické aspekty řecké tragédie

Politické aspekty řecké tragédie

Jaroslav Daneš, který vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, se v posledních letech věnuje především antickému politickému myšlení. Výsledky svého zkoumání politických dimenzí klasického řeckého dramatu 5. století pak předkládá ve své nové knize, která soustřeďuje autorovy dílčí studie na toto téma z let 2008–2012, jež vyšly původně časopisecky u nás i v zahraničí.

Jaroslav Daneš, který vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, se v posledních letech věnuje především antickému politickému myšlení (připomeňme, že v roce 2006 vydal pozoruhodnou monografii O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi a že byl rovněž členem překladatelského týmu, který připravuje výbor z prací Hippokratových pro nakladatelství Oikúmené). Výsledky svého zkoumání politických dimenzí klasického řeckého dramatu 5. století pak předkládá ve své nové knize, která soustřeďuje autorovy dílčí studie na toto téma z let 2008–2012, jež vyšly původně časopisecky u nás i v zahraničí. Specifikem Danešovy publikace je fakt, že vychází dvojjazyčně: všechny studie v knize jsou rovněž přeloženy do angličtiny, takže jde vlastně o dvě knihy v jedné. Není třeba zdůrazňovat, že moderních monografií o antickém dramatu existuje v češtině jako šafránu (antické divadlo obecně je přitom v ČR hlavní doménou profesorky Evy Stehlíkové) a jeho politickému pozadí – tématu v zahraničí obvyklému a populárnímu – se u nás dostávala pozornost spíše okrajově.

Kniha obsahuje celkem šest kapitol, za nimiž následuje bibliografie a jmenný rejstřík. První kapitola zasazuje klasické řecké drama do historického i sociálního kontextu a ukazuje ho jako skutečně politickou instituci klasických Athén. Druhá kapitola rekapituluje způsoby, jak lze metodologicky přistupovat k četbě a interpretaci antické tragédie (strukturalismus, gender studies). Ve třetí kapitole Daneš sleduje proměny, jakými prochází Odysseus v Sofokleových tragédiích Aiás a Filoktétés a v Eurípidově Hekabé v souvislosti se změnami athénského politického prostředí 5. století př. Kr. Čtvrtá kapitola se věnuje jednomu ze základních kamenů politické ideologie klasických Athén, mýtu o autochthonii, a jeho kritice v Eurípidově tragédii Ión a v Platónových dialozích. Pátou kapitolu autor věnuje Eurípidovým Prosebnicím, které analyzuje pod zorným úhlem politické teorie a sebeprezentace athénské státní ideologie. Konečně poslední kapitola je věnována sporu Platóna s Aristotelem o významu tragické poezie pro výchovu Athéňanů.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2012, 158 + 166 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse