O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi
Daneš, Jaroslav: O věčnosti světa

O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi

Nová kniha Jaroslava Daneše přináší rozbor polemiky Jana Filopona proti Aristotelově koncepci věčného kosmu a také první český překlad Filoponova spisu namířeného proti Aristotelovi.

Jaroslav Daneš, který v současnosti působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studí univerzity v Hradci Králové, kde se zaměřuje především na starověké politické myšlení, publikoval v nakladatelství Filosofia pozoruhodnou práci, jejímž tématem je rozbor Aristotelovy koncepce věčnosti materiálního kosmu, koncepce jež byla považována za směrodatnou prakticky až do 17. století, a především jedna z nejzávažnějších kritik Aristotelových argumentů, jejímž autorem byl křesťanský myslitel 6. století Jan Filoponos.

Danešova práce je v českých poměrech zvoleným tématem ojedinělá: s Filoponovou osobou i argumenty, jimiž Aristotelovu koncepci vyvrací, byli dosud obeznámeni jen specialisté.

Po biografickém úvodu (str. 19-24) a přehledu filoponovského bádání (str. 27-35) se autor věnuje nejprve Aristotelovým argumentům o věčnosti kosmu, jak je předkládá ve spisu O nebi (str. 39-69), aby je pak spolu s Filoponem podrobil kritice (str. 73-159) a došel k potvrzení oprávněnosti kritické pozice Filoponovy. Jako přílohu (str. 179-262) autor rovněž nabízí v českém překladu pramenný materiál, který se k probírané tematice vztahuje: jde o první český překlad Filoponova spisu O věčnosti světa proti Aristotelovi, který se zachoval fragmentárně v dílech jiných autorů (zejména Simplika). Kniha je doplněna soupisem literatury (str. 167-175) a obsahuje také resumé v angličtině a francouzštině.

 

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Jaroslav Daneš: O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi. Praha, Filosofia 2006 (vyšlo 2007), 262 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Mš,

Takovou knihu vítám! Co si vzpomínám, v českých pracích se o Filoponovi se aspoň trochu odpovídajícím rozsahu zmiňuje Pavel Floss (Cesty evropského myšlení I)...