Faraonův labyrint
Brussolo, Serge: Le labyrinthe de Pharaon

Faraonův labyrint

Faraon Anathotep, střežící žárlivě vlastní moc, se o ni nehodlá po smrti nechat připravit. Proto si připravuje pohřební slavnost stejně pečlivě jako válečné tažení a přeměňuje svou hrobku v pevnost schopnou odolat vykradačům hrobů.

Jenže v říši mrtvých se chystá podivné spiknutí. Lupiči a ničemové se sbíhají ke vchodu do labyrintu plného pastí, zatímco Anouna, mladá balzamovačka třetího řádu, poznává, že aniž by to tušila, zná způsob jak se dostat do faraonovy hrobky, a že tato schopnost ji může stát život. Cožpak tím, že chceme překročit hranice, nevystavujeme se nebezpečí zůstat za nimi uvězněni... navždy?

Starověký Egypt je rájem vykradačů hrobů, mezi nimiž kraluje zloděj jménem Nethoub Ashra. Starý a krutý faraon Anathotep se chystá odejít do říše mrtvých s veškerým svým bohatstvím a vyzbrojen na boj se samotnými bohy, aby i na onom světě byl mocným mužem. Za pomoci stavitele Dakomona vybaví svoji hrobku důmyslným labyrintem se soustavou pastí. Jelikož duše faraona musí mít bezpečný volný pohyb po pyramidě, označí faraon pasti jemným parfémem, jehož vůni cítí pouze on a Dakomon. Pak je ale třeba se Dakomona zbavit. Faraon nechá staviteli uříznout nos a zbaví ho čichu. Za to se mu Dakomon hodlá pomstít a přidá se ke zloději Nethoubovi. S jeho pomocí vyškolí mladou balzamovačku Anounu v pohybu v labyrintu a v rozeznávání parfému. Anouna má s pomocí Pygmejů proniknout ve falešném sarkofágu do pohřební komory a ukrást faraonovy poklady. Anouna se mezitím zamiluje do Nethouba. Po dlouhých přípravách otráví Nethoub faraona i jeho dvojníka Tomaka. Jeden z nich přežije, jenže který to ve skutečnosti je? Faraon, nebo jeho dvojník?

Anounu čeká uvnitř pyramidy složité dobrodružství. Po různých peripetiích vycházejí sice všechny pravdy najevo, avšak nastává pro změnu čas pomsty...

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Serge Brussolo: Le labyrinthe de Pharaon (Faraonův labyrint). Editions du Masque, 1999 

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse