Literární dění let 2006 a 2007 v Evropě, Asii i zámoří
Literatura ve světě. Svět v literatuře 2006/2007

Literární dění let 2006 a 2007 v Evropě, Asii i zámoří

Právě vyšel nový sborník, který se ohlíží za literárním děním ve světě v letech 2006 a 2007. Autorsky se na něm podíleli zejména přispěvatelé iliteratura.cz, tým doplnili další odborníci. Sborník obsahuje texty, které internetová iliteratura.cz nenabízí.

Jaká se píše literatura na počátku 21. století? Jaká jsou její témata a kdo jsou její autoři? Liší se evropská produkce od produkce americké, asijské, africké? Jaké tituly zaujaly v letech 2006 a 2007 kritiky i čtenáře různých zemí světa? Jaké knihy byly v této době přeloženy do češtiny? Jak je v zahraničí hodnocena česká literatura? Do jaké míry je vůbec možná interakce odlišných kultur?

Sborník „Literatura ve světě – Svět v literatuře“ přináší šestatřicet esejů, mapujících literární dění let 2006 a 2007 v Evropě, Asii i zámoří; texty jsou doplněny o bibliografie českých překladů z daných literatur, které v tomto období vyšly. Kromě dvou článků, jež nabízejí španělský, respektive ruský pohled na českou literaturu, kniha pojednává o literaturách psaných následujícími jazyky: anglicky, bělorusky, bengálsky, bulharsky, čínsky, dánsky, estonsky, finsky, francouzsky, hebrejsky, hindsky, chorvatsky, italsky, japonsky, litevsky, lotyšsky, maďarsky, makedonsky, německy, nizozemsky, norsky, polsky, portugalsky, řecky, slovensky, slovinsky, španělsky, švédsky, turecky a ukrajinsky. Zařazeny jsou rovněž texty o starořecky a latinsky psané literatuře v českých překladech a o literatuře romské.

Sborník, který právě držíte v rukou, vznikl z iniciativy Občanského sdružení pro Iliteraturu, které si již řadu let klade za svůj hlavní cíl seznamovat všechny zájemce o literaturu s literárním děním po celém světě. Za tímto účelem byl vytvořen internetový portál www.iliteratura.cz, který ve více než třiceti jazykových sekcích podává ty nejaktuálnější informace ze světa literatury, přináší profily současných autorů, recenze i ukázky jejich děl a nezapomíná ani na díla řadící se dnes již ke tvorbě klasické. Přesto již od roku 2003 vydáváme chronologicky vymezené „ročenky“, jejichž cílem je formou klasické tištěné knihy podat co nejkomplexnější přehled o tom, co uplynulý rok přinesl na poli literatury v Evropě i ostatním světě, a to i mimo ty jazykové oblasti, jimž jsou věnovány sekce na internetové Iliteratuře. Současný sborník je z chronologického hlediska zacílen hned na roky dva, totiž na uplynulá léta 2006 a 2007. Důvod je lapidární: nedostatek financí nedovolil v roce 2006 sborník Iliteratury realizovat. Vydání současné knihy umožnila kromě finančně téměř neohodnoceného a neohodnotitelného entusiasmu všech autorů, pravidelných přispěvatelů internetové Iliteratury i jejích příznivců, zejména dotace Ministerstva kultury ČR a finanční příspěvek Velvyslanectví Španělského království v ČR.

Struktura ani uspořádání sborníku se oproti minulým letům příliš neliší: zpracované literatury jsou řazeny podle jazykového, nikoli geografického kritéria (geograficky orientované podkapitoly čtenář nalezne u literatur různých zemí, psaných jedním jazykem), důraz je položen na reflexi nejzajímavějších událostí za aktuální období, v případě literatur, které jsou českému čtenáři geograficky odlehlejší, je tvorba posledních dvou let zasazena do širšího kontextu. Za jednotlivými kapitolami opět následují odkazy na vybrané internetové stránky a bibliografie, zaměřené na aktuálně vydané knihy v originále, jejich české překlady během posledních dvou let (redakční uzávěrka byla v polovině listopadu roku 2007) a rovněž na překlady české literatury v zahraničí. Texty napsané původně v cizím jazyce (příspěvek Rocío de IsasaDany Kršákové) byly s ohledem na jednotný charakter knihy přeloženy do češtiny. Výběrový jmenný rejstřík na konci knihy by měl usnadnit orientaci ve sborníku.

Změnit, či lépe rozšířit jsme se však pokoušeli záběr celého sborníku: literatury starého kontinentu se tak prolínají s písemnictvím Asie, alespoň částečně i Afriky a obou Amerik (bengálská a čínsky psaná literatura Taiwanu se v této míře představují širokému publiku možná vůbec poprvé). Navzdory naší snaze o pokrytí co nejvíce jazykových oblastí jsme museli v mnoha ohledech slevit: pro zpracování řady literatur se nenašel kompetentní odborník, řada autorů, které jsme oslovili, nakonec příspěvek z důvodu své vytíženosti nestihla napsat a celkový počet stránek publikace rovněž nemohl být neomezený.

Nejvýraznější změna se týká stránek věnovaných literatuře české – nezbytně ovlivněný pohled zevnitř vystřídal tentokrát nestranný, byť nepochybně subjektivní pohled z vnějšku, a tak první dva eseje nabízejí španělské a ruské postřehy o naší literární scéně a o možnosti interakce různých kultur vůbec. Poslední naznačené téma se vine nejen mnoha jednotlivými kapitolami (zmiňme například text o romské literatuře), ale tvoří i leitmotiv celého sborníku, vyjádřený jeho titulem „Literatura ve světě – svět v literatuře“. Při četbě jednotlivých kapitol, věnovaných literaturám, jejichž autory i čtenáře dělí tisíce kilometrů a diametrálně odlišné prožitky i zkušenosti, totiž vychází najevo překvapivá blízkost či obdoba mnoha témat a důrazů, které jsou v tvorbě, a tedy i v životě samém reflektovány. Jednotlivé kapitoly tohoto sborníku lze tedy chápat nejen jako utříděný souhrn aktuálních informací, které ocení studenti, pedagogové, překladatelé či nakladatelé, ale v druhé, možná důležitější rovině je lze číst rovněž jako určitou sondu do současné reality, v níž se odehrává život člověka, jenž je svou podstatou všude na světě jeden a týž.

Hegel ve své Estetice píše, že umění není žádná příjemná nebo užitečná hračka, ale rozvinutí pravdy. Jakou pravdu o světě i o nás samých nám sděluje literatura na počátku 21. století? Ke složení tohoto obrazu z jednotlivých střípků, které představují kapitoly v této knize, jste srdečně zváni na následujících stranách.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Anotace

Kniha:

Petr Kitzler(ed.): Literatura ve světě. Svět v literatuře 2006-2007. Gutenberg, Praha, 2007.

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Ondřej Doubek,

Dobrý den, děkuji za informace. Škoda. Snad příští rok. Držím Vám palce při získání peněz.

Petr Kitzler,

Dobry den, díky za Váš zájem, který nás samozřejmě těší. S lítosí však musím konstatovat, že minimálně pro rok 2008 s ročenkou nepočítáme, a to zejména z důvodů nedostatečného finančního krytí: jsme více méně závislí na grantech MK ČR. Dá-li ministerstvo a najde-li se dostatek ochotných přispěvatelů, bude snad možno realizovat opět ročenku za dva roky, totiž 2008-2009.

Ondřej Doubek,

Mohu se těšit na Literaturu ve světě (Evropě) 2008? Děkuji za informaci.