Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre
Dluhošová, Táňa: Medzi svetmi

Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre

Kniha Medzi svetmi předkládá nejen rozbor díla významného čínsky píšícího autora, ale současně, přestože velmi stručně, seznamuje čtenáře s dějinami moderní literatury Tchaj-wanu a polemizuje s dosavadním zařazením autora v rámci moderní literatury Tchaj-wanu.

Bai Xianyong (1937), český přepis Paj Sien-jung, je jedním z nejvýznamnějších čínsky píšících autorů 20. století. Narodil se v dnešní ČLR, v provincii Kuang-tung v rodině kuomintangského generála. V roce 1948 se rodina přestěhovala na Tchaj-wan, po ukončení studií na Tchajwanské státní univerzitě odešel Paj Sien-jung roku 1963 studovat do USA, kde později přednášel na Kalifornské univerzitě. Do češtiny byly přeloženy dvě z jeho povídek, Probuzení ze snaZimní noc. První povídka vyšla v antologii Ranní jasmín (DharmaGaia, 2001), druhá pak ve sbírce Chuť jablek (Brody, 2007).

Kniha sinoložky Táni Dluhošové vydaná nakladatelstvím DharmaGaia není překladem dalších Paj Sien-jungových děl, ale analýzou jeho povídkové tvorby v kontextu tchajwanské literatury 2. poloviny 20. století. Monografie vychází z magisterské diplomové práce autorky, která se na tchajwanskou literaturu specializuje i v doktorském studiu.

Autorka čtenáře nejprve stručně seznamuje s dějinami moderní literatury Tchaj-wanu na pozadí historických souvislostí a také s hlavními pracemi, které se Paj Sien-jungovým dílem již zabývaly. Historická zkušenost moderního Tchaj-wanu v sobě nese koloniální nadvládu Japonska i pozdější totalitní vládu Kuomintangu. Tyto skutečnosti a současně fakt, že se jedná o mnohonárodnostní zemi s různými skupinami čínských přistěhovalců, vysvětlují, proč je pro literaturu Tchaj-wanu důležitým tématem otázka identity.

Otázka identity, přesněji krize identity, je i ústředním tématem povídkové tvorby Paj Sien-junga. Identita úzce souvisí s kulturou, proto spisovatel zobrazuje krizi identity v různých prostředích, kdy jedna z kultur je dominantní a druhá podřízenou. Vzhledem k důležité roli kulturního prostředí, a také vzhledem k tomu, že v Paj Sien-jungových povídkách není vždy dominantní tatáž kultura, dělí Táňa Dluhošová povídky pro účel analýzy do skupin podle prostředí, ve kterém se odehrávají. Zabývá se tedy odděleně povídkami z čínského prostředí a povídkami z amerického prostředí. Jednotlivé „skupiny“ povídek pak podrobně analyzuje.

Kniha Medzi svetmi předkládá nejen rozbor díla významného čínsky píšícího autora, ale současně, přestože velmi stručně, seznamuje čtenáře s dějinami moderní literatury Tchaj-wanu a polemizuje s dosavadním zařazením autora v rámci moderní literatury Tchaj-wanu. Nechává čtenáře nahlédnout do Paj Sien-jungovy tvorby a je jen škoda, že nemůže případné zájemce odkázat kromě výše zmíněných dvou povídek na další práce přeložené do češtiny (nebo slovenštiny).

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Dluhošová, Táňa: Medzi svetmi. Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre. DharmaGaia, Praha, 2006, 237 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Země:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse