Jak postupovat...
Perec, Georges: Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu

Jak postupovat...

Po zralé úvaze a když jste sebral všechnu odvahu rozhodl jste se že zajdete za svým šéfem oddělení a požádáte ho o zvýšení platu a tak jdete za šéfem oddělení řekněme pro zjednodušení protože zjednodušovat je vždycky dobré že je to pan xavier tudíž pan x nebo ještě lépe p x jdete tedy za p x a vtom případě mohou nastat dvě možnosti...

Po zralé úvaze a když jste sebral všechnu odvahu rozhodl jste se že zajdete za svým šéfem oddělení a požádáte ho o zvýšení platu a tak jdete za šéfem oddělení řekněme pro zjednodušení protože zjednodušovat je vždycky dobré že je to pan xavier tudíž pan x nebo ještě lépe p x jdete tedy za p x a vtom případě mohou nastat dvě možnosti buď je p x ve své kanceláři nebo p x ve své kanceláři není kdyby p x ve své kanceláři byl zdánlivě by nebyl problém ale p x pochopitelně ve své kanceláři není a vám tedy v podstatě nezbývá nic jiného než čekat na chodbě až se vrátí nebo až přijde ale předpokládejme nikoliv že nepřijde v tom případě by koneckonců nezbylo jiné řešení než se vrátit do své vlastní kanceláře a vyčkat do odpoledne nebo do zítřka než to zkusíte znovu nýbrž že se stalo to co se děje denně totiž že se opozdil a v tom případě to nejlepší co můžete udělat místo abyste přecházel po chodbě sem a tam je zajít za kolegyní sl y které budeme od nynějška říkat sl yolande abychom náš strohý text zlidštili a v tom případě mohou nastat dvě možnosti buď je sl yolande ve své kanceláři nebo sl yolande ve své kanceláři není pokud sl yolande ve své kanceláři je pak zdánlivě není problém ale předpokládejme že sl yolande ve své kanceláři není v tom případě jelikož vy nemáte chuť dál přecházet po chodbě sem a tam v očekávání hypotetického návratu nebo eventuálního příchodu p x nabízí se vám jediné řešení obejít jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává pak se vrátit k p x v naději že tentokrát už tam bude a v tom případě mohou nastat dvě možnosti buď je p x ve své kanceláři nebo p x ve své kanceláři není dejme tomu že tam není takže budete čekat až se vrátí nebo až přijde a přecházet po chodbě sem a tam ano ale předpokládejme že se opozdil pak se tedy za jdete podívat jestli je sl yolande ve své kanceláři a vtom případě mohou nastat dvě možnosti buď tam je nebo tam není pokud tam není bude nejlepší obejít jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává ale předpokládejme raději že sl yolande ve své kanceláři je v tom případě mohou nastat dvě možnosti buď má sl yolande dobrou náladu nebo sl yolande nemá dobrou náladu předpokládejme pro začátek že sl yolande nemá dobrou náladu a to vůbec vy si z toho ovšem nic nedělejte a obejděte jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává pak se vraťte k p x s přáním aby tam už byl jenomže mohou nastat dvě možnosti buď p x ve své kanceláři je nebo p x ve své kanceláři není jste snad vy své kanceláři nejste tak proč by měl být ve své p x třeba je ve vaší kanceláři s úmyslem umýt vám hlavu až se vrátíte nebo možná přechází sem a tam před kanceláří svého šéfa který se jmenuje zosthène ale my se dohodneme že mu budeme říkat p z tedy p x není ve své kanceláři vy tudíž čekáte až se vrátí nebo až přijde a přecházíte po chodbě před jeho kanceláří sem a tam klidně připustíme že může uplynout určitá doba než p x přijde nebo než se vrátí proto vám radíme abyste zabil nudu kterou může vyvolat vaše jednotvárné přecházení a šel si na chvilku popovídat se svou kolegyní sl yolandou pochopitelně pod podmínkou že sl yolande nejenom bude ve své kanceláři pokud by tam nebyla nemáte v podstatě jinou možnost než obejít jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává ledaže byste se vrátil do své kanceláře a vyčkal tam příznivější chvíle ale že bude i mít dobrou náladu pokud je sl yolande ve své kanceláři avšak nemá dobrou náladu obejděte jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává ale předpokládejme raději pro zjednodušení protože zjednodušovat je vždycky dobré že sl yolande je nejen ve své kanceláři ale i v dobré náladě pak tedy vejdete ke sl yolandě a trochu si s ní poklábosíte v každém případě ovšem mohou nastat dvě možnosti buď po nějaké chvíli zahlédnete p x jak jde nebo se vrací do své kanceláře nebo p x nezahlédnete jak jde nebo se vrací do své kanceláře předpokládejme pravděpodobnější eventualitu totiž že p x nezahlédnete z toho prostého důvodu že se p x nevrací vyloučíme-li totiž hypotézu pro naši názornou ukázku katastrofální že jste si příchodu nebo návratu p x nevšiml jak jste byl zabrán do hovoru se sl yolandou budete tedy v hovoru se sl yolandou pokračovat pokud ovšem k vaší smůle tento hovor nevyvolá u sl yolandy špatnou náladu kdyby k takové eventualitě došlo nezbylo by vám než znovu obejít jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává pak se zamyšleně vrátit do své vlastní kanceláře a vyčkat lepších dní ale nakonec přece jenom nastane chvíle kdy budete rozmlouvat se sl yolandou a zahlédnete p x jak přichází nebo jak se vrací do své kanceláře pak bude ovšem potřeba jednat taktně a rychle a najít dobrou záminku abyste mohl odejít z kanceláře sl yolandy jinak ji urazíte a příště vás nenechá abyste si s ní poklábosil což vás přiměje obcházet znovu a znovu jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává přičemž tyto obchůzky mohou po nějakém čase působit podezřele a možná dokonce rozladit vašeho šéfa oddělení což samozřejmě není cílem o který vám jde a tak si tedy najdete dobrou záminku abyste mohl odejít například musím jít vyměnit parkovací kartu nebo obávám se že jsem při obědě spolkl rybí kost nebo promiňte ale musím se jít dát očkovat proti spalničkám a půjdete za p x máte totiž nejlepší důvod se domnívat jelikož jste ho viděl jít kolem že p x bude určitě ve své kanceláři budeme tedy pro zjednodušení protože zjednodušovat je vždycky dobré předpokládat že p x je skutečně ve své kanceláři přičemž nesmíme nikdy zapomínat jak řekl Ionesco že když se zvoní u dveří tak tam někdy někdo je a jindy není nikdo a jak každý ví pravda bývá někde uprostřed takže p x je ve své kanceláři a jelikož p x je váš nadřízený zaklepete než vstoupíte a počkáte co on na to pochopitelně že mohou nastat dvě možnosti buď p x zvedne hlavu nebo p x hlavu nezvedne pokud hlavu zvedne znamená to přinejmenším že vaši žádost zaznamenal a že má v úmyslu vám na ni odpovědět buď kladně nebo záporně což se zanedlouho vyjasní a což budeme tedy moci rozebrat ale pokud hlavu nezvedne a bude pokračovat v telefonování v probírání se ve spisech v plnění pera inkoustem zkrátka bude-li se zabývat tím čím se zabýval ve chvíli kdy jste zaklepal znamená to že vás buď neslyšel a přitom jsem si jistý že jste klepal zřetelně a důrazně nebo že vás slyšet nechce pro vás to ovšem vyjde nastejno poněvadž pokud vás neslyšel bylo by naprosto nevhodné neřkuli nemístné naléhat tedy když hlavu ne zvedne vrátíte se na své místo a rozhodnete se že znovu zkusíte štěstí odpoledne nebo zítra nebo příští úterý nebo o čtyřicet dní později pochopitelně až se znovu vydáte za p x bude potřeba aby byl ve své kanceláři jestliže tam není budete čekat na chodbě až se vrátí jestliže se opozdí zajdete za sl yolandou a pokud sl yolande také není ve své kanceláři obejdete jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás využívá potom se vrátíte k p x jestliže tam stále není počkáte na něj na chodbě nebo zajdete za sl yolandou pod podmínkou že nejenom bude ve své kanceláři ale že bude mít i dobrou náladu jinak obejdete jednotlivá oddělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás zaměstnává pak se vrátíte k p x a jestliže tam není budete přecházet po chodbě sem a tam a čekat na něj jestliže se ale opozdí zajdete za sl yolandou pokud ovšem za prvé je ve své kanceláři a dále má dobrou náladu v takovém případě si půjdete se sl yolandou pohovořit dokud neuvidíte p x jak jde nebo se vrací do své kanceláře jednoduchost tohoto podmínkového sledu nás ostatně opravňuje předpokládat případ ne zcela výjimečný třebaže poměrně vzácný kdy p x je ve své kanceláři ve chvíli kdy za ním jdete takže vás ušetří čekání na chodbě zjišťování zda je sl yolande ve své kanceláři poměrně riskantního odhadování nálady sl yolandy a obcházení jednotlivých od dělení která ve svém úhrnu tvoří celek nebo část organizace jež vás vykořisťuje p x je tedy ve své kanceláři a jelikož p x je váš nadřízený zaklepete než vstoupíte potom počkáte co on na to pochopitelně jestliže neodpoví můžete se vším začít znovu proto jsme ochotni dokonce připustit v ušlechtilé snaze o zjednodušení protože zjednodušovat je vždycky dobré že výjimečně když jste zaklepal byl p x opravdu ve své kanceláři a opravdu pozvedl hlavu což jistě znamená že vás zaslechl ale rozhodně to neznamená že vás okamžitě přijme přičemž širokou škálu posunků tedy významů které budou provázet jeho odpověď lze roztřídit do tří hlavních skupin které vám určí tři specifické strategie především vám může klidně dát najevo například dvojím trojím horizontálním pohybem hlavy zprava doleva a zleva doprava nebo vzteklým velmi výmluvným pohledem znamenajícím odmítnutí spolupracovat nebo naprosto verbálním a zcela nevhodným způsobem že nemá v nejmenším úmyslu vás přijmout ani teď hned ani v blízké budoucnosti a dokonce ani v budoucnosti vzdálené ale zcela oprávněně můžeme tuto hypotézu považovat za příliš pesimistickou a dokonce vyloženě destruktivní proto k ní nebudeme přihlížet naopak

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse