Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2011
Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2011

Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2011

Přehled nejžádanějších českých titulů v nizozemských knihovnách za rok 2011.

1. Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Hoe molletje aan zijn broek kwam (Jak krtek ke kalhotkám přišel), přel. a upravil Edgar de Bruin
2. Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Hoe molletje aan zijn auto kwam (Krtek a autíčko), přel. a upravil Edgar de Bruin
Nesnesitelnost bytí3. Milan Kundera: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Nesnesitelná lehkost bytí), přel. Jana Beranová
4. Petra Hůlová: Mijn grootmoeder (Paměť mojí babičce), přel. Edgar de Bruin
5. Milan Kundera: De grap (Žert), přel. Jana Beranová
6. Milan Kundera: Het boek van de lach en de vergetelheid (Kniha smíchu a zapomnění), přel. Jana Beranová
7. Jáchym Topol: De werkplaats van de duivel (Chladnou zemí), přel. Edgar de Bruin
8. Karel Čapek: Een doodgewoon leven (Obyčejný život), přel. Irma Pieper
9. Květa Legátová: De man uit Želary (Jozova Hanule), přel. Edgar de Bruin
10. Jaroslav Hašek: De lotgevallen van de brave soldaat Švejk (Příběhy dobrého vojáka Švejka), přel. Roel Pieters
11. Milan Kundera: Lachwekkende liefdes (Směšné lásky), přel. Jana Beranová
12. Květa Legátová: De mensen van Želary (Želary), přel. Edgar de Bruin
13. Milan Kundera: Afscheidswals (Valčík na rozloučenou), přel. Jana Beranová
14. Milan Kundera: Onsterfelijkheid (Nesmrtelnost), přel. Jana Beranová
15. Milan Kundera: Het leven is elders (Život je jinde), přel. Jana Beranová
16. Miloš Urban: De wraak van de bouwmeesters (Sedmikostelí), přel. Edgar de Bruin
17. Bohumil Hrabal: Ik heb de koning van Engeland bediend (Obsluhoval jsem anglického krále), přel. Kees Mercks
18. Jáchym Topol: Spoelen met teerzeep (Kloktat dehet), přel. Edgar de Bruin
19. Bohumil Hrabal: Praagse ironie (povídky), přel. Kees Mercks
20. Michal Viewegh: Het reisgezelschap (Účastníci zájezdu), přel. Edgar de Bruin
21. Ivan Klíma: Geen heiligen, geen engelen (Ani svatí, ani andělé), přel. Irma Pieper
22. Patrik Ouředník: Europeana, přel. Edgar de Bruin
Ladislav Klíma: Het lijden van vorst Sternenhoch (Utrpení knížete Sternenhocha), přel. Kees Mercks
24.-25. Bohumil Hrabal: Harlekijntjes miljoenen (Harlekýnovy miliony), přel. Kees Mercks
/ Jáchym Topol: Nachtwerk (Noční práce), přel. Edgar de Bruin
26. Josef Škvorecký:De gekooide charleston (Zamřížovaný charleston), přel. Edgar de Bruin
27.-28. Bohumil Hrabal: De Toverfluit (povídky), přel. Kees Mercks / Abbé Appliqué: De kunst van het neuken (Umění mrdati), přel. Kees Mercks
29. Michal Viewegh: Te gekke jaren (Báječná léta pod psa) přel. Edgar de Bruin
30. Karel Čapek: Oorlog met de salamanders (Válka s mloky), přel. Irma Pieper
31. Bohumil Hrabal: Verschoven zelfportret (trilogie: Trouwpartijen thuis, Vita nuova, Kaalslag) (Svatby v domě, Vita nuova, Proluky), přel. Kees Mercks
32. Emil Hakl: Zoon & vader (O rodičích a dětech), přel. Edgar de Bruin
33.-34. Josef Škvorecký: De zevenarmige kandelaar (Sedmiramenný svícen), přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: Kaalslag (Proluky), přel. Kees Mercks
35. Josef Koudelka: Invasie1968 (Invaze 68), přel. Kees Mercks, Peter van Zaanen
36.-37. sborník: Praag en het fin de siècle (Max Brod, Karel Hlaváček, Franz Kafka, Jiří Karásek, Egon Erwin Kisch, Ladislav Klíma, Hana Kvapilová, Paul Leppin, Fritz Mauthner, Gustav Meyrink, Jan Opolský, Rainer Maria Rilke, Hugo Salus, Antonín Sova, Rudolf Těsnohlídek, Ernst Weiss, Franz Werfel, Jan z Wojkowicz, Julius Zeyer, přel. Kees Mercks, Erik Mossel, W. Hansen, Wouter Donath Tieges, Nini Brunt, Wil Boesten, Dik Linthout
/ Jiří Křižan: Stille pijn (Tichá bolest), přel. Kees Mercks
38.-42. Filip Topol: De reis naar Corsica (Karla Klenotníka cesta na Korsiku), přel. Edgar de Bruin / Jáchym Topol: Het gouden hoofd (Zlatá hlava), přel. Edgar de Bruin / Michal Viewegh: De opvoeding van Boheemse meisjes (Výchova dívek v Čechách), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: De huwelijksreis (Svatební cesta), přel. Irma Pieper / Bohumil Hrabal: Het stadje waar de tijd stil is blijven staan (Městečko, kde se zastavil čas), přel. Kees Mercks
43-45. Jiří Kratochvil: Dame de coeur, přel. Irma Pieper / Ivan Klíma: De verliefde koordanser (Moje první lásky), přel. Irma Pieper / Miloš Seifert: Herinneringen aan Holland (U básníka Frederika van Eedena), přel. Kees Mercks
46.-50.Miloš Urban: De kleine dood (Smrtečka), přel. Edgar de Bruin / Václav Havel: De tuinfeest (Zahradní slavnost), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Drie rabiate legendes (Tři rabiátské legendy), přel. Kees Mercks / Karel Čapek: Prenten van Holland (Obrázky z Holandska), přel. Kees Mercks / Václav Havel: Naar alle windstreken (Do všech stran), přel. m.j. Kees MercksJana Beranová
51.-57. Josef Škvorecký: Ingenieur van de menselijke ziel (Příběh inženýra lidských duší), přel. m. j. Edgar de Bruin / Edgar Dutka: Onder water (Pod vodou), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: Wachten op het donker, wachten op het licht (Čekání na tmu, čekání na světlo), přel. Irma Pieper / Václav Havel: Verzoeking (Pokoušení), přel. Kees Mercks / Ivan Klíma: Liefde en straatvuil (Láska a smetí), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Drie novellen (Tři novely), přel. Kees Mercks

 

Aktualita

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse