Básnická cena Wisławy Szymborské 2014
Básnická cena Wisławy Szymborské 2014

Básnická cena Wisławy Szymborské 2014

Přestože byl letos udělen teprve druhý ročník básnické ceny Wisławy Szymborské, lze ji považovat za prestižní a respektovanou nejen díky záštitě polské nositelky Nobelovy ceny a nebývale vysoké odměně 200 tisíc zlotých, ale především díky porotě složené z vynikajících polských i zahraničních polonistů.

Přestože byl letos udělen teprve druhý ročník básnické ceny Wisławy Szymborské, lze ji považovat za prestižní a respektovanou nejen díky záštitě polské nositelky Nobelovy ceny a nebývale vysoké odměně 200 tisíc zlotých, ale především díky porotě složené z vynikajících polských i zahraničních polonistů. Patří k nim Anders Bodegård, Joanna Orska, Maria Delaperrière, Luigi Marinelli, Abel Murcia Soriano, Adam Pomorski, Renate Schmidgall, Marian Stala a Paulina Małochleb.

V loňském, prvním ročníku byli oceněni básníci dva – Łukasz Jarosz (nar. 1978) a Krystyna Dąbrowska (nar. 1979), výrazní autoři, kteří ovšem dosud k zavedeným autorům nepatří; jejich úspěch byl tedy velkým překvapením pro celou polskou básnickou scénu. Julia Hartwig (nar. 1921), letošní vítězka, naopak již mnoho let patří k nejvýznamnějším osobnostem polské kultury. Vítězná sbírka Zapisane (Zapsáno) je útlý soubor krátkých, průzračných, mírně prozaizovaných reflexivních básní, pro něž je důležitá paměť a básnířčina schopnost uchovat prchavé momenty. Sbírka vyšla v den autorčiných 92. narozenin.

Julia Hartwig publikovala několik desítek knih – zejména poezii, ale i prózu, překlady a zásadní Deník, jehož druhý díl byl další ohromnou literární událostí tohoto roku. Z autorčiny bohaté tvorby vyšla v češtině dosud jediná kniha: monografie Apollinaire (Odeon 1966).

Do finále ceny Wisławy Szymborské se dostaly rovněž sbírky českému čtenáři známých básníků Wojciecha Bonowicze, Jacka Dehnela, Mariusze Grzebalského a Michała Sobola.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse